Praha 7 vyhlásila dotační řízení v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2024. Žadatelé se opět obejdou bez formulářů, dokladů v papírové podobě a návštěv úřadu.

Žádosti o dotace se podávají elektronicky prostřednictvím dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys. Termín pro podání žádostí je od 6. do 10. května 2024, v systému dotačního portálu je však žadatelé mohou zpracovávat již nyní a v daném termínu odeslat.

Finanční podpora je poskytována na podporu činnosti realizované nestátními neziskovými organizacemi vykonávajícími veřejně prospěšné činnosti na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých sportovních organizacích v roce 2024.

Veškeré podrobnosti se dočtete zde.