archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Správa železnic informuje obyvatele ulice Strojnická o průběhu prací souvisejících s modernizací trati Praha–Kladno. Od pondělí 20. března 2023 je v ulici omezeno parkování na straně u valu. Zhruba do konce března dojde k odstranění dřevin a k oplocení drážního pozemku. Poté bude část parkovacích stání u valu opět k dispozici. Následně proběhne odtěžování nejdříve štěrkového lože a poté železničního náspu. Tyto práce by měly být dokončeny do 9. května 2023. 

Zájemci o bližší informace o průběhu stavby se mohou obracet na Správu železnic prostřednictvím e-mailu: Schreierova@spravazeleznic.cz

Souhrnné informace o stavebních pracích a omezeních souvisejících s modernizací trati Praha–Kladno najdete v tomto článku.