V rámci Open House Praha 2022 pořádá Památník ticha ve středu 18. května 2022 od 18 hodin diskuzi k rozvojovým plánům Prahy 7. Dozvíte se, v jakém stavu je v tomto prostoru Metropolitní plán či v jakém stádiu je schvalování územní studie Bubny-Zátory. Diskuze s názvem Quo Vadis, Bubny? proběhne v odjezdové hale nádraží Bubny. 

Památník ticha je paměťovou institucí, připravenou k přestavbě místa na nádraží Bubny. Při projektování svého kulturního záměru docela logicky řeší i jeho bezprostřední okolí a návaznosti na kulturní osy města. Z partnerství těchto dvou subjektů vznikly koordinační diskuse, které budou představeny během setkání pro návštěvníky Open House Festivalu i širokou veřejnost na diskusi Quo Vadis, Bubny? 


Vedení diskuse se ujala architektka místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová, která má v kompetenci územní rozvoj.

Koordinační skici představí architekti studia ARN Jiří a Michal Krejčíkovi, autoři vítězné studie Revitalizace Památníku ticha.

Aktuální situaci územní studie a vývoj metropolitního plánu krátce shrne architekt Jaromír Hainz z Kanceláře veřejného prostoru Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Nejbližší plány a harmonogram změn v okolí Bubnů představí David Ježek, manažer projektu nové železniční cesty na Kladno Správy železnic.


Jarní a letní program Památníku ticha najdete zde. Podrobnosti na pamatnikticha.cz.