Přikládáme projev starosty městské části Praha 7 Jana Čižinského:

 

 Vážené dámy, vážení pánové, 

 

sešli jsme se zde, u pamětní desky Milady Horákové v den 67. výročí její justiční vraždy. Sešli jsme se, abychom si připomněli Miladu Horákovou jako tu nejznámější ze zavražděných a abychom si připomněli i posledního popraveného z politických důvodů, občana Prahy 7, Vladivoje Tomka, jehož pamětní deska je o několik desítek metrů blíže k Vltavě.  Jsme zde, abychom si připomněli oběti komunistického režimu.  Oběti komunistického systému. Oběti režimu, který si naši předkové před jedenasedmdesáti lety zvolili ve volbách a který pak další volby již nepotřeboval. Režimu, který hlásal nenávist a štval lidi i skupiny lidí proti sobě. Poštvával chudší proti bohatším, nevěřící proti věřícím, nedemokraty proti demokratům, méně úspěšné proti úspěšnějším, davy proti jednotlivcům. Připomínáme si oběti režimu, který zcela pošlapal lidská práva.  Připomínáme si přes dvě stě padesát zavražděných, přes osm tisíc zemřelých ve vězení, přes dvě stě tisíc uvězněných, milion let strávených nevinnými lidmi ve vězení a milion let strávený jejich blízkými bez přítomnosti milovaného člověka.

Připomínáme si příběhy zničených životů, připomínáme si celé rodiny, které lidé, jejich sousedé, ve službách komunistického režimu rozvrátili. Připomínáme si utrpení stovek tisíc lidí v naší zemi i v emigraci. Připomínáme si režim, který se neštítil nechat zemřít ve vězení a v lágrech 37 miminek. A proč si to připomínáme? Abychom nezapomněli a abychom si dali pozor, aby se něco podobného neopakovalo. Připomínáme si tyto zločiny, abychom nenaslouchali těm, kteří opět hlásají nerovnost mezi lidmi, nenávist a nutnost nedodržování základních lidských práv. A není jich v dnešní době v naší politice málo. Neposlouchejme ty, kteří hlásají, že pomoc druhému v nouzi nás ohrožuje. Neposlouchejme ty, kdo se snaží probudit nenávist těch, kdo neprchají, vůči těm, kdo jsou na útěku a nenávist uprchlíků proti těm, kdo nemusí utíkat. Nepodléhejme argumentaci těch, co usilují o nenávist nekřesťanů vůči křesťanům a nemuslimů vůči muslimům. Pokud naše společnost podlehne strachu a nenávisti, budou opět za ostnatými dráty umírat děti. 

Děkuji Vám, že jste přišli. (Jan Čižinský, starosta Prahy 7, podzimní kandidát do Poslanecké sněmovny)