Zaregistrované volební strany mohou delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé okrskové volební komise (seznam okrsků a příslušných volebních místností zde), a to nejpozději 30 dnů před volbami, tj. 24. srpna 2022 do 16.00 hod.

Zájemci z řad občanů se mohou hlásit na místa, která nebudou obsazena volebními stranami, nejlépe e-mailem pracovníkům odboru správních agend ÚMČ Praha 7 benesp@praha7.cz nebo jochmanm@praha7.cz. V e-mailu prosíme o uvedení celého jména, data narození, adresy bydliště a telefonního kontaktu.

Zasedání okrskových volebních komisí je naplánováno na 1. září 2022 odpoledne v budově radnice MČ Praha 7, U Průhonu 38, pozvánku obdrží delegovaní i jmenovaní členové po zařazení do komisí.

Předseda a místopředseda každé komise se povinně zúčastní počítačového školení ČSÚ, které se bude konat na radnici MČ ve dnech 15. a 16. září 2022 (trvání cca 1 hodina).

Odměna volebních komisí v případě plné účasti (zasedání, příp. školení, dva dny voleb) ze zákona činí 2 200 Kč pro člena komise, 2 500 Kč pro místopředsedu a 2 600 Kč pro předsedu komise, Rada MČ Praha 7 schválila navíc příspěvek 300 Kč pro všechny.

Zájemci o členství v okrskových volebních komisích jsou vítáni, berte však prosím v úvahu vyšší časovou náročnost sčítání hlasů ve volbách do zastupitelstev obcí, které zpravidla probíhá do nočních hodin.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend
Detašované pracoviště U Průhonu 11
170 00 Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Janáčková Alexandra, Ing.

vedoucí odboru
U Průhonu 11B
gsm. +420770168333
JanackovaA@Praha7.cz