V ulici Stupkova začala rekonstrukce chodníků a instalace nových uličních záhonů. Zhruba do poloviny října zde bude probíhat výměna povrchu chodníků na obou stranách ulice za novou mozaikovou dlažbu. Přes velký zájem Prahy 7 zde nebylo možné vysadit nové stromy, městská část se proto s realizátorem akce TSK hl. m. Prahy dohodla na zbudování nových záhonů s trvalkami a okrasnými travinami. Tyto záhony do ulice přinesou novou zeleň, zlepší vsakovací schopnosti a zpříjemní prostředí místním obyvatelům i návštěvníkům. Jedná se o další z kroků plnění klimatického závazku Prahy 7.

Obdobnými úpravami, tedy rekonstrukcí chodníku a zbudování záhonů, naváže TSK v průběhu října také v ul. Bubenská, v úseku mezi ulicemi Pplk. Sochora a Heřmanova.