archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Sedmá pražská městská část ve středu 22. května vyšla vstříc volání vědců a občanů po tom, aby se připojila k desítkám municipalit z různých částí světa i ke dvěma státům, Velké Británii a Irsku, a vyhlásila stav klimatické nouze. Zapojila se tím do úsilí za ochranu životního prostředí a zmírnění dopadů klimatických změn. Praha 7 se zavázala naplňovat opatření, která pomohou zlepšit situaci nejen na území hl. m. Prahy a mohou inspirovat další městské části, města a obce ke společné změně chování a jednání ve vztahu k životnímu prostředí.

„Praha 7 společně s Prahou 1 vykazuje významné znaky tepelného ostrova v rámci Prahy. Je tedy jednou z městských částí, na které má sucho a oteplování největší dopad. Situace je velmi vážná. Vycházíme vstříc volání po vyhlášení klimatické nouze, abychom si to uvědomili nejen my, politici. Apelujeme tím také na všechny naše obyvatele, bez kterých se nepodaří žádné změny dosáhnout. Mnozí z nás mohou používat úsporné spotřebiče a žárovky, zateplit dům, nepřetápět, přehnaně neklimatizovat, využívat solární energii, zadržovat a používat dešťovou vodu, poskytnout na zahradě prostor i divoké přírodě a užitečnému hmyzu, nekupovat zbytečné obaly měnící se v odpady, třídit odpad, kompostovat, důsledně preferovat veřejnou dopravu, vlaky, tramvaje, a pokud to jde, tak i kolo nebo či pěší chůzi, kupovat potraviny, které pocházejí ze šetrného zemědělství, sdílet a půjčovat si to, co není nutné koupit. Zároveň jsme připravili konkrétní kroky naší městské části, kterými můžeme přispět ke zlepšení stavu životního prostředí a zmírnění dopadu klimatické změny z pozice místní samosprávy,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský a dodal: „Nikdo nemůžeme udělat chybu, když se budeme k životnímu prostředí chovat ohleduplněji.“

„Říká se, že každý by měl začínat sám od sebe. Proto se část navržených opatření, jako je konec používání jednorázových plastů či využívání vozidel s ekologickým pohonem, týká přímo našeho úřadu. Další kroky jsou již zaměřeny do ulic naší městské část, kde chceme udržet vodu, zvýšit podíl zeleně a obyvatele i firmy motivovat k ekologicky odpovědnému chování,“ řekl radní Prahy 7 Jiří Knitl.     

„Na změny klimatu má zásadní vliv průmysl a doprava. Stěžejním úkolem Prahy je proto maximálně snížit negativní vliv dopravy na kvalitu ovzduší a klimatu. V Praze 7 budeme nadále podporovat pěší a cyklodopravu, elektromobillitu, rozvoj kolejové dopravy, sdílení aut či změny v zásobování města,“ doplnil radní Prahy 7 Ondřej Mirovský.

K vyhlášení stavu klimatické nouze již v zahraničí přikročila řada měst a obcí. Prvním státem, který se k tomuto postupu připojil, byla Velká Británie, k níž se nedávno přidalo také Irsko. Debata o stavu klimatu sílí také v ČR. Na pražský i brněnský magistrát se již v souvislosti s klimatickou nouzí obrátily studentské, umělecké a občanských iniciativy. 

 

Vyhlášení stavu klimatické nouze


Listing of governments which have recognised or declared a climate emergency

Map of governments which have recognised or declared a climate emergency