archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Mnohé nemocnice a zařízení sociálních služeb se nyní potýkají s nedostatkem personálu. Nemocných přibývá a i když se aktivují záložní kapacity lůžek, zůstává zde problém s chybějícím personálem. Jako možné řešení se naskýtá zapojení proškolených dobrovolníků do procesu péče o nemocné na lůžku v nemocnicích nebo klienty pobytových zařízení sociálních služeb. Odborný zdravotnický personál se tak může více věnovat jiným pacientům, kteří jejich péči akutně potřebují. Český červený kříž společně s Všeobecnou fakultní nemocnicí a za podpory hl. m. Prahy rozjel jednodenní kurz určený pro laiky, kteří chtějí získat základní zkušenosti v oblasti péče o nemocné na lůžku. Přihlášky na kurz a další informace naleznete na webu pomahamepraze.cz.

Kurz probíhá na půdě Geriatrické kliniky VFN. Dobrovolníci se zde naučí jak provádět hygienu a polohování pacienta s důrazem na zamezení proleženin, jak podporovat jeho pohyblivost, podávat stravu a tekutiny a také jak s těmito pacienty komunikovat. Proškolení dobrovolníci pak mohou v případě potřeby využít získané dovednosti nejen doma pro svoje blízké, ale také v nemocničních nebo sociálních zařízeních. Zapojení může mít podobu jednorázové či krátkodobé pomoci, nebo pravidelně delší dobu jako brigádníci.

Reportáž České televize přímo z kurzu můžete zhlédnout od 18:50 zde.

Kapacita kurzu je omezená i z důvodu prostorových omezení (dle aktuálních protiepidemických opatření) a vytíženosti lektorů. Prosíme vyčkejte na kontaktování ze strany organizátora kurzů.

FAQ

Kdo se může kurzu zúčastnit?
Každý, kdo je starší 18 let.

Musím doložit nějaké doklady?
Ano – doklad totožnosti a čistý trestní rejstřík.

Co se stane po odeslání přihlášky do kurzu?
Prosíme, buďte trpěliví a vyčkejte, než Vás budeme kontaktovat s konkrétní nabídkou volného termínu školení.

Jaký bude výstup kurzu?
Získáte osvědčení o účasti na kurzu.

Jaké bude mé uplatnění po skončení kurzu?
Nemůžeme Vám slíbit žádné konkrétní místo v nemocnici nebo sociálním zařízení. Vše děláme proto, abychom byli včas připraveni, kdyby bylo potřeba odlehčit práci sester nebo ošetřovatelů.

Mám vystudovaný příslušný obor nebo v oboru pracuji. Co mám dělat?
Prosíme, abyste také vyplnili dotazník a tuto skutečnost uvedli v závěrečném komentáři. Spojíme se s Vámi a domluvíme se. Kurz asi nebude třeba.

Kolik hodin týdně budu pracovat/pomáhat?
Záleží na Vaší dohodě se zařízením. Může to být třeba jednou týdně nebo vícekrát týdně. Počet hodin opět záleží na Vaší dohodě a Vašich možnostech (např. 8 hod, 16 hod apod.).

Jaké budou mé kompetence?
Budete pomocníkem profesionálních zdravotníků – především sester – zastat některé základní činnosti, umožnit jim péči o další pacienty a dát jim prostor si odpočinout.

Můžu využít získané dovednosti i jinde než v nemocnici nebo sociálním zařízení?
Ano, můžete. Například doma nebo ve svém okolí při péči o své blízké a známé. I tím odlehčíte celému systému.

Je kapacita kurzů omezená?
Ano je omezená prostory, maximální možným počtem účastníků a počtem lektorů. Uděláme maximum, ale nemůžeme vyloučit převis zájemců.

Co když vůbec nedojde k využití takto proškolených osob?
To budeme jedině rádi, protože to bude znamenat, že situace byla zvládnuta standardním systémem. Ale získané dovednosti se Vám jistě neztratí a můžou se hodit v budoucnu v podobných situacích. A nebo je využijete ve své rodině či okolí. Vždyť umět pečovat o nemocné patří společně s poskytováním první pomoci k základním hodnotám lidství.

Jsou podmínkou pro vstup do kurzu předchozí znalosti z oboru nebo zkušenosti?
Ne, nejsou.

Jak dlouho budou kurzy nabízeny?
V případě, že se situace nebo její výhled zlepší, budou kurzy ukončeny.

Za jakých podmínek budu v sociálních nebo zdravotnických zařízeních pomáhat?
S daným zařízením uzavřete dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Jak je to s financemi?
Protože budete uzavírat řádnou dohodu s daným zařízením, náleží vám i odměna za odvedenou práci. Je možné pomáhat také bezplatně (většinou krátkodobá nebo jednorázová výpomoc).

Jsou potřeba nějaká očkování?
Pro účast na kurzu nikoliv. Pro práci ve zdravotnických zařízeních je třeba očkování proti infekční hepatitidě typu B a dále stanovená pravidelná (tzv. povinná) očkování. Pokud očkování proti infekční hepatitidě typu B nemáte, většinou vám jej nabídne nemocnice před nástupem na klinické oddělení (je třeba počítat cca 3-4 týdny od očkování do nástupu).

Jsou potřeba COVID testy?
Pro účely kurzu nikoliv. Musíte ale podepsat prohlášení o bezinfekčnosti. Pro práci v sociálních nebo zdravotnických zařízeních se vždy aplikují aktuální opatření platná pro personál těchto zařízení.

Kde mohu po skončení kurzu pomáhat?
Tam, kde bude potřeba. Nejste vázáni žádnou smlouvou nebo podmínkami kurzu.