archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Praha 7 má novou Komisi pro bezbariérovost. Její úlohou je konzultovat stavební a dopravní záměry na území městské části, identifikovat problematická místa, sbírat podněty od občanů a propojovat osoby, úřady a instituce, které na odstranění bariér spolupracují.

 „Cílem komise je vyhodnocovat bariéry ve veřejném prostoru a navrhovat možná zlepšení. Komise se bude zaměřovat na to, jaké jsou na našem území podmínky nejen pro občany s hendikepem, ale také například pro seniory, děti, rodiče s kočárky a v podstatě každého, kdo musí překonávat nějakou překážku. Komise bude vytipovávat místa, kde je třeba bariéry odstranit, nebo naopak doplnit prvek, který v dané lokalitě schází, což může být třeba bezbariérová toaleta nebo lavička,“ uvedl radní Prahy 7 pro sociální a zdravotní politiku Jakob Hurrle.  

Komisi předsedá Jarmila Johnová, která má dlouholeté zkušenosti s tématem šetrné mobility. Dalšími členy komise jsou místní obyvatelé, kteří Prahu 7 velmi dobře znají, lidé s hendikepem i odborníci na problematiku osob se sníženou schopností pohybu nebo jiným omezením.  

 „Komise bude radě a zastupitelstvu předávat konkrétní informace a tipy, co a jak ve veřejném prostoru zlepšit. Chceme, aby se komise stala místem, kam se může kdokoli obrátit s jistotou, že bude vyslyšen a jeho podnět na zlepšení veřejného prostoru bude předán tomu, kdo je odpovědný za řešení. Městská část asi nebude schopna vyřešit všechny podněty, ale budeme v komisi dělat vše pro to, abychom jí pomohli,“ popisuje princip fungování komise pro bezbariérovost její předsedkyně. „Věříme, že tím přispějeme k tomu, aby ulice, parky, budovy i zařízení sloužící veřejnosti byly přístupné všem bez rozdílu věku či omezení a mohli jsme se zde bez překážek všichni nejen pohybovat, ale i setkávat,“ uzavírá Jarmila Johnová.

Občané mohou komisi předávat své podněty prostřednictvím mobilní aplikace Munipolis, v níž stačí problematické místo vyfotografovat a umístit do sekce Ostatní hlášení, či e-mailem (adresovaným tajemnici komise Michaele Šormové, e-mail: SormovaM@Praha7.cz). Po předchozí domluvě je možné se dostavit také přímo na zasedání komise (termíny zasedání najdete ZDE).

 

Členové Komise pro bezbariérovost

Jarmila Johnová, předsedkyně; zakladatelka organizace Pražské matky, věnuje se ochraně životního prostředí, pracovala na projektech s tématem šetrné mobility a vytvořila metodiku programu Bezpečné cesty do školy

Janka Baťková, obyvatelka Holešovic

Zdeňka Cupková, advokátka a odbornice na práva osob s postižením

Ivan Kačur, konzultant sociální rehabilitace ve společnosti Asistence

Karolína Lišková, psycholožka v ústavu Prev-Centrum

Markéta Slachová, pečovatelka v Pečovatelském centru Praha 7