Členové komise:

předsedkyně Ing. Jarmila Johnová 
členka Janka Baťková
členka JUDr. Zdeňka Cupková
člen Mgr. Ivan Kačur
členka Mgr. Karolína Lišková
členka Markéta Slachová

Tajemnice: Michaela Šormová


Jednání komise se můžete zúčastnit i vy, na začátku jednání má veřejnost vyhrazený čas na představení svých podnětů v celkové délce 30 minut.

Pokud byste měli zájem navštívit jednání komise, prosíme o předchozí domluvu s tajemnicí komise Michaelou Šormovou, e-mail SormovaM@Praha7.cz, tel.: 777 482 466. Poznamená si vaše podněty, aby jim případně mohl být přizpůsoben program jednání, a domluví se s vámi, zda potřebujete od budovy radnice do zasedací místnosti doprovod, případně umožnění vjezdu vozem na dvůr.

Před budovou radnice se nacházejí dvě parkovací místa pro lidi s průkazem ZTP.

Vstup do budovy radnice bude v době jednání komise možný pravými dveřmi viditelně označenými cedulí nebo zadním bezbariérovým vchodem přístupným přes dvůr a opatřeným zvonkem.

Hosté jsou vítáni.

Přehled zasedání:

vždy od 17.00 na radnici MČ Praha 7, 5. patro, místnost 5.15

Leden (24. 1.)

Únor (21. 2.)

Březen (20. 3.)

Duben (17. 4.)

Květen (22. 5.)

Jednání je ze zdravotních důvodů zrušeno.

Červen (19. 6.)

vždy od 17.00 na radnici MČ Praha 7, 5. patro, místnost 5.15

30. března (v místnosti 2.23)

20. dubna

18. května

15. června

21. září

19. října

16. listopadu

Jednání bylo z organizačních důvodů zrušeno.

14. prosince

 

Zpráva o činnosti Komise pro bezbariérovost RMČ  Praha 7 za rok 2023 

Šormová Michaela

koordinátorka seniorské politiky a sousedských spolků
dveře 2.08
gsm. +420777482466
SormovaM@Praha7.cz