archivní článek, informace již nemusí být aktuální

MČ Praha 7 se připojila k projektu „Balená voda“, který v roce 2015 zahájila společnost Pražské vodovody a kanalizace. Jedná se o donášku pitné vody v náhradním balení přímo do bytu handicapovaným osobám. Služba je určena pro případ havárie na vodovodní síti s předpokladem přerušení dodávky pitné vody v trvání delším než 5 hodin. Mohou ji využít držitelé platného průkazu TP, ZTP a nebo ZTP/P, přičemž sáčky s pitnou vodou jsou dodávány zdarma. 

Jak projekt „Balená voda“ v praxi funguje?

Pro donášku Balené vody je zapotřebí, aby se držitelé uvedených průkazů zaregistrovali pomocí vyplněného formuláře. Následně jej doručili osobně nebo poštou do Pražských vodovodů a kanalizací. Službu PVK zahájily v roce 2015.

  • Adresa pro doručení poštou: Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 (obálku označte heslem „Balená voda“)
  • Adresa pro osobní odevzdání: Zákaznické centrum PVK, Dykova 3, Praha 10
  • Papírové letáky s registračním formulářem jsou dostupné také v Informačních centrech Prahy 7 (Milady Horákové 2, Dělnická 44)

V době, kdy bude v místě zájemcem registrované adresy omezena nebo přerušena dodávka pitné vody z důvodu havárie vodovodu, obdrží registrovaný zájemce na telefon SMS zprávu: „Voda PVK: máte-li zájem o donesení pitné vody v náhradním balení, zavolejte na tel. 228 883 606, nejpozději do hodiny od obdržení této zprávy.“ Následně bude zahájena distribuce sáčků s pitnou vodou na zaregistrované adresy. Distribuci pitné vody do místa, které si zájemce zvolí, zajišťují zaměstnanci PVK, a.s., a smuvní partneři, kteří se vždy prokáží průkazem. Distribuce bude poskytována v době od 9.00 do 21.00 hod., pokud to technické a místní podmínky umožní.

Všechny kontejnery s balenou vodou jsou vybaveny čipy, takže PVK mohou sledovat jejich přesnou polohu a zároveň mají přehled pohybů kontejnerů od výrobní linky přes sklady do samotné distribuce. Do každého kontejneru se vejde zhruba sto dvoulitrových sáčků. Potřebné údaje o jakosti pitné vody, včetně data spotřeby, jsou uvedeny na sáčku. Balicí linka je instalována v úpravně vody Káraný. Jakost vody v sáčcích je průběžně kontrolována akreditovanou laboratoří.

Bližší informace jsou uvedeny na webové stránce pvk.cz nebo budou poskytovány na tel. 601 274 274 a 840 111 112.