archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Aliance odpovědných firem Byznys pro společnost (BPS) pořádá 12. března 2020 již 4. ročník konference „Matky a otcové vítáni – Příležitosti pro rodičovství a práci“. Cílem letošní konference je další posouvání tématu slaďování rodičovství a práce směrem k fungujícím řešením. Řešením, která budou podpůrná pro rodiče, firmy a pro celou společnost. Konference se koná pod hlavičkou Charty diverzity, ke které se Praha 7 připojila na podzim loňského roku.
Anketu s tématem slaďování rodinného a pracovního života lze vyplnit do 1. března 2020.

>>> VYPLNIT ANKETU <<<

Pomozte BPS identifikovat největší příležitosti a výzvy, které rodiče a zaměstnavatelé musí řešit v rámci slaďování rodinného a pracovního života. Sdílejte své cenné zkušenosti, příběhy a potřeby, které lze využít ve prospěch zlepšování podmínek pro rodiče na trhu práce. Odpovědi jsou anonymní; výsledky představíme v médiích a na tradiční konferenci Matky a otcové vítáni IV. 12. března 2020. Výsledky najdete po tomto datu také na www.diverzita.cz.

Letos se v rámci programu věnujeme tématům:

  • Plánování rodičovství současně s dalším profesním a kariérním rozvojem
  • Plánování a realizace návratu do práce z mateřské či rodičovské dovolené
  • Každodenní firemní praxe slaďování rodičovství a práce v regionech a na pozicích specialistů
  • Podpora plánování rodičovství a práce ze strany státu, včetně související podpory vůči zaměstnavatelům
  • Rodiče samoživitelé – jak je podpořit na trhu práce
  • Duhové rodiny – jejich podpora prostřednictvím prorodinných firemních benefitů