archivní článek, informace již nemusí být aktuální

K Chartě diverzity se v České republice připojilo dalších sedm signatářů – a to jak firem, tak municipalit: INVENTI, Henkel ČR, Lidl Česká republika, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), Microsoft Česká republika, Město Litoměřice a městská část Praha 7. Zástupci nových signatářů slavnostně podepsali Chartu diverzity 5. listopadu 2019 na půdě Velvyslanectví Švédska v České republice za účasti velvyslankyně Švédska v ČR, paní Viktorie Li. V Chartě diverzity se zaměstnavatelé zavazují rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí bez ohledu na věk, vyznání, pohlaví, sexuální orientaci či zdravotní stav.

Evropská Charta diverzity, v níž se přední zaměstnavatelé hlásí k závazku rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí, v Česku oficiálně odstartovala v roce 2014. Chartu podporuje Evropská komise (DG Justice) a v ČR byla uvedena pod záštitou MPSV a Úřadu vlády. Charta diverzity je dobrovolným závazkem firem, zaměstnavatelů nebo také měst, obcí či státních nebo veřejnoprávních institucí.

V Evropě ji podepsalo již přes 10 000 zaměstnavatelů, což reprezentuje přibližně 15 milionu zaměstnanců. Charta vychází z předpokladu, že je v ekonomickém zájmu společností budovat firemní kulturu, která je profesně otevřena každému, nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku, či sexuální orientaci.

V České republice se k Chartě diverzity dosud připojilo – včetně nových signatářů – 77 zaměstnavatelů, což představuje více než 200 000 zaměstnanců.

BpS – Byznys pro společnost je jako koordinátor Charty diverzity členem evropské platformy Charty diverzity, v níž se daří spolupracovat s členskými státy EU a s Evropskou komisí a rozvíjet přístup zaměstnavatelů k diverzitě a inkluzi na pracovišti.

Noví signatáři Charty diverzity:

·         INVENTI  – https://www.inventi.cz/

·         Henkel ČR – https://www.henkel.cz/

·         Lidl Česká republika – https://www.lidl.cz/

·         Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) https://www.dofe.cz/

·         Microsoft Česká republika https://www.microsoft.com/cs-cz/

·         Město Litoměřice – https://www.litomerice.cz/

·         Městská část Praha 7 – https://www.praha7.cz/

U příležitosti slavnostního podpisu řekl Jan Čižinský, starosta městské části Praha 7: „Diverzitu vnímáme jako princip, který umožňuje všem bez rozdílu a bez ohledu na osobní odlišnost rozvíjet a uplatňovat svůj talent a potenciál. Tento princip je pro nás důležitý nejen jako pro zaměstnavatele, ale také jako pro progresivní městskou část, která se snaží vytvářet pro všechny své občany podmínky pro důstojný život a uplatnění. Podpis Charty diverzity je pro nás logickým krokem, kterým deklarujeme naše přesvědčení, že schopnost vnímat, respektovat, přijímat a oceňovat rozmanitost je klíčem ke spokojené a silné komunitě.”

Slavnostního podpisu Charty diverzity se zúčastnila i Olga Richterová, místopředsedkyně České pirátské strany, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku PS PČR„V listopadu 2018 jsem měla tu čest jako jediná česká poslankyně zastupovat naši zemi na konferenci poslankyň z celého světa – Women MPs of the World Conference. Pestrou sešlost v britském parlamentu – oslavu posledních 100 let společenských změn a práva volit i být voleny – odsouhlasil celý House of Commons. Hlavní poselství zkušeností žen z celého světa bylo, že slaďování rodiny a práce není snadné vůbec nikde a nikdy. O to důležitější je o tom mluvit. Proto jsem ráda, že se tématu podpory rodičů menších dětí věnuje čím dál víc pozornosti – i třeba skrze tuto akci.”

K tématu „Women in leadership“  – v rámci programu doprovázející podpis Charty diverzity novými členy – vystoupili vedle Olgy Richterové i Mounia El Hilali, CEO and Chief Sustainability Officer, IKEA Czech Rep., Hungary, Slovakia a Jonathan Rutherford, Director Enterprise Business, Vodafone Czech Republic.