archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Praha 7 aktuálně začíná s přípravou nového Strategického plánu rozvoje do roku 2030. A do plánování, jakým směrem se bude Sedmička v dalších letech ubírat, chce radnice opět zapojit širokou veřejnost. Hlavním cílem je získat a udržet si dobrý přehled o tom, jaké jsou potřeby občanů a adekvátně na ně při plánování reagovat. Prvním krokem tohoto systematického procesu je spuštění online ankety pro obyvatele Prahy 7, kteří chtějí městské části poskytnut zpětnou vazbu a mají do budoucna zájem ovlivňovat dění ve své čtvrti. Anketa je dostupná ZDE a je možné ji vyplnit do 9. 12. 2020.

Vyplněním ankety „Chci plánovat Sedmičku“ získají rezidenti dlouhodobou příležitost vyjadřovat svou spokojenost či naopak sdílet své připomínky, podněty a návrhy na změny ve čtvrti v následujících oblastech: vzdělávání, sociální a zdravotní služby, veřejný prostor, životní prostředí, doprava, kultura, sousedské vztahy, podnikání aj.

Souběžně s tím chce Praha 7 vytvářet aktuální databázi zájemců dle cílových skupin, aby byla komunikace zaměřena na odpovídající publikum (např. otázky vzdělávání dětí ve školských zařízení na sedmičkové rodiče). Radnice chce tímto zapojit do dialogu všechny relevantní skupiny obyvatel, ať už to jsou mladí „singles“, rodiny s dětmi, místní podnikatelé či např. senioři, kteří zde prožili celý život. Každá z těchto skupin má jiné nároky a očekávání na fungování obce – a proto je oboustranná komunikace nepostradatelnou součástí strategického plánování. Na základě vyplnění vstupní ankety mohou být vybraní respondenti v budoucnu osloveni nabídkou k vyplnění tematických dotazníků či s pozvánkou na rozhovor.

Důležitým komunikačním nástrojem mezi radnicí a občany bude Mobilní rozhlas, který se za rok a půl svého fungování v Praze 7 velmi osvědčil a používá jej již téměř 13.000 obyvatel. Kromě rozesílání důležitých informací na email, do mobilní aplikace či přes SMS umožňuje sbírat poznatky od jeho uživatelů právě formou anket.


Strategický plán dává nahlédnout do blízké budoucnosti městské části a věnuje se rozvoji jednotlivých oblastí důležitých pro kvalitní fungování obce a spokojený život obyvatel, podnikatelů i návštěvníků. Městská část se na jeho základě snaží identifikovat a řešit případné problémy (či jim předcházet) a také se připravit na budoucí výzvy s ohledem na měnící se potřeby občanů.