archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Do 11. června mají zájemci možnost přihlásit se do soutěže o nebytový prostor s doporučeným účelem užívání jako kulturní centrum v domě č.p. 387, Milady Horákové 56.

Jedná se o pronájem části nebytového prostoru o velikosti  143,7 m², na dobu určitou 7 let, za minimální nájemné 14.370,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 1.200,- Kč/m²/rok).

Záměrem MČ Praha 7 je, aby budoucí nájemce v prostorách provozoval kulturní činnost pro veřejnost, vítaným subjektem jsou například neziskové organizace apod., čemuž je i přizpůsobeno minimální nájemné. MČ Praha 7 z tohoto důvodu bude hodnotit pouze takové podnikatelské záměry, jejichž primární náplní je kulturní činnost pro veřejnost, proto jakékoliv jiné záměry nebudou hodnoceny a ze soutěže automaticky vyřazeny. Tematická spojitost s dětským oddělením knihovny výhodou.

Více informací naleznete zde.