Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na pověření Bc. Larisy Muricové k zastupování Městské části Praha 7 ve věci opatrovnictví občanů omezených ve svéprávnosti

č. 0012/18
Ze dne 09.01.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na pověření Bc. Larisy Muricové k zastupování Městské části Praha 7 ve věci opatrovnictví občanů omezených ve svéprávnosti


 2. pověřuje


  1. Bc. Larisu Muricovou k zastupování Městské části Praha 7 ve věci opatrovnictví občanů omezených ve svéprávnosti


 3. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat pověření Bc. Larisy Muricové k zastupování Městské části Praha 7 při výkonu zákonného zástupce občanů omezených ve svéprávnosti, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

    Termín: 12.1.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7