Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Předběžné stanovisko MČ Praha 7 k dokumentaci k odstranění staveb na poloostrově přiléhajícím k přístavnímu bazénu Holešovického přístavu

č. 1003/17
Ze dne 07.11.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh předběžného stanoviska MČ Praha 7 k dokumentaci k odstranění staveb na poloostrově přiléhajícím k přístavnímu bazénu Holešovického přístavu


 2. konstatuje,


  1. že předmětem záměru je demolice objektů stávající zástavby v části poloostrova Holešovického přístavu mezi bazénem Holešovického přístavu na západní straně a řečištěm Vltavy na její východní straně, severně od Libeňského mostu  2. že většina odstraňovaných objektů je ve špatném technickém stavu a jsou využívány pro nebytovou funkci nebo nejsou využívány vůbec. Všechny demolované objekty leží na pozemcích České přístavy, a.s.  3. že záměr se nachází na území ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze, které bylo vyhlášeno Rozhodnutím o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze ze dne 19.5.1981, Č.j. Kul/5 932/81  4. že záměr se nachází v záplavovém území vodního toku Vltava v kategoriích B - neprůtočném, C - průtočném a část území na východním břehu poloostrova podél Vltavy se nachází v aktivní zóně záplavového území


 3. nemá námitek


  1. k dokumentaci k odstranění staveb na poloostrově přiléhajícím k přístavnímu bazénu Holešovického přístavu


 4. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat průvodní dopis předběžného stanoviska MČ Praha 7 k dokumentaci k odstranění staveb na poloostrově přiléhajícím k přístavnímu bazénu Holešovického přístavu

    Termín: 14.11.2017


  2. VED ORZ Čermáková Martina Ing. arch.
   • zaslat předběžné stanovisko MČ Praha 7 k dokumentaci k odstranění staveb na poloostrově přiléhajícím k přístavnímu bazénu Holešovického přístavu Pavlu Němcovi, Pod Lečí 589, 15531

    Termín: 20.11.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7