Rada MČ Praha 7 na základě realizovaného konkurzního řízení jmenovala nového ředitele ZŠ Fr. Plamínkové. Stala se jím Ing. Jaroslav Andrle, Ph.D.

 Jaroslav Andrle vystudoval chemii, v roce 2011 získal doktorát na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a má také pedagogické vzdělání. Ve své profesní praxi vyučoval na všech stupních škol, k tomu získal bohaté manažerské kompetence díky několikaletému působení na vedoucích pozicích, například jako koordinátor vědy a výzkumu KRNAP. Od května tohoto roku působí jako pověřený statutární zástupce ZŠ Fr. Plamínkové. Podařilo se mu školu stabilizovat a úspěšně vést v nelehkém období pandemie koronaviru, přechodů na distanční výuku a dalších omezení zasahujících do fungování školy.  

 Ve svém volném čase se věnuje turistice, kanoistice, basketbalu a rybaření, hraje na kytaru a akordeon. Je také dlouholetým kynologem.

„Ke škole Fr. Plamínkové mě váže osobní vztah, především díky pracovní zkušenosti mé maminky, která zde po několik let působila jako vychovatelka ve školní družině. Jako pověřený statutární zástupce jsem chtěl škole v této obtížné době pomoci, abych ji mohl s čistým svědomím předat novému řediteli. Když jsem ale zjistil, že jsem ve svém působišti obklopen řadou přátelských a pracovitých profesionálů, aktivních rodičů a úžasných dětí, rozhodl jsem se přihlásit do konkurzu. Velice si vážím zavazujícího rozhodnutí konkurzní komise a pevně věřím, že důvěru ve mě vloženou nezklamu,“ uvedl Jaroslav Andrle.