archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Kühnův dětský sbor je „na cestě“ již devadesát let – na cestě k hudbě, prvním posluchačům, národním i mezinárodním úspěchům, na cestě do opery, ke spolupráci s nejlepšími světovými hudebními tělesy a osobnostmi. Devadesát let poctivé práce, přátelství a zpívání. Oblíbená Kühňata dnes patří k nejvýznamnějším českým uměleckým kolektivům, známým nejen v Evropě, ale kupříkladu i v Japonsku, USA nebo Mexiku. Neohlížejí se zpátky a nebilancují, nýbrž hledí do budoucnosti, a proto i letos pořádají zápis nových pěveckých nadějí.

Tak jako je někdy lidský hlas přirovnáván k ideálnímu hudebnímu nástroji, lze pěvecký sbor přirovnat k ideálnímu orchestru. Dětský sborový zpěv má navíc jedno zvláštní kouzlo. Jako by svým nenapodobitelným ryzím zvukem a upřímně spontánním projevem přímo hladil a povznášel. Ne náhodou mnoho skladatelů komponovalo své skladby pro dětský sbor nebo jej zahrnuli do děje svých oper – takovou Bizetovu Carmen stejně jako Pucciniho Bohému si jen těžko můžeme představit bez dětských scén.

Dětské pěvecké sbory už ze samé podstaty patří k amatérským sborům, i když se svojí uměleckou hodnotou a pílí mohou leckdy rovnat profesionálním tělesům. Vysoké úrovně u nás dosáhlo vícero sborů: Boni pueri z Hradce Králové, brněnská Kantiléna, liberecký Severáček nebo dva sbory usazené na Sedmičce – Pueri gaudentes sbormistryně Zdeny Součkové a dlouhou tradicí se pyšnící Kühnův dětský sbor.

Zakladatel Jan Kühn
Vznik Kühnova dětského sboru je úzce spojen s Československým rozhlasem. Pro jeho potřeby sbor založil v roce 1932 Jan Kühn, operní pěvec, který zpíval první basový obor na řadě scén včetně pražského Národního divadla a působil též jako operní a rozhlasový režisér. Pravidelné rozhlasové vysílání bylo u nás zahájeno teprve o 9 let dříve, tedy v roce 1923, ale záhy se rozhlas stal nedílnou součástí každé domácnosti – v roce 1934 mělo přijímač téměř 40 lidí z tisíce a v roce 1938, kdy během 12 měsíců odvysílal více než 2000 hodin vážné hudby, mělo rozhlas v Československu k dispozici více než milion koncesionářů. Nové médium, byť zpočátku spíše nevítaný konkurent koncertních pořadatelů, se velmi brzy stalo největším zaměstnavatelem profesionálních hudebníků, což se projevilo najímáním některých souborů a sólistů přímo do zaměstnaneckého poměru Československého rozhlasu i zakládáním specifických rozhlasových těles. Ukázalo se také, že by pro rozhlas bylo výhodné mít „ve své stáji“ také dětský sbor, a proto slovo dalo slovo a Kühn, jenž v té době pracoval ve školském rozhlasovém oddělení, se pustil do práce. Asi ani on sám si v té době nepředstavoval, jaký fenomén se mu podaří vybudovat.


Jiří Chvála se sborem v roce 1967


Devadesát let na scéně

Zakládajícími členy Dětského sboru pražské rozhlasové stanice (jméno svého zakladatele si sbor nadělil do názvu k desátému výročí existence) se stali žáci 2. a 4. třídy obecné školy z Prahy 11, které si Jan Kühn vybral na doporučení učitelky a autorky dětských knížek Marie Charousové-Gardavské. Rozhlas využíval Kühnův dětský sbor k nejrůznějším účelům skutečně velkou měrou, a to od samého počátku jeho existence. Nejprve měl soubor pouze deset členů, v roce 1933 jich bylo třicet, zanedlouho šedesát a v roce 1942 už v něm zpívalo v sedmi odděleních na 350 dětí a byly mezi nimi takové budoucí osobnosti, jako například dlouholetý sólista souboru plzeňské opery a posléze Opery Národního divadla v Praze Zdeněk Jankovský nebo dirigent a šéf opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě Zdeněk Košler.

Čekat na sebe nenechaly ani první úspěchy – v roce 1935 soubor zvítězil v mezinárodní soutěži rozhlasových sborů Mládí zpívá přes hranice, čímž se nastálo zařadil mezi světovou sborovou špičku. O rok později už mladý sbor čile spolupracoval s Národním divadlem v Praze na operách Jakobín, Prodaná nevěsta nebo Hry o Marii.

Po roce 1945 se Kühňata podílela na provádění sborových děl Bohuslava Martinů či Gustava Mahlera, stala se součástí koncertů Pražského jara, pyšnit se mohla natáčením hudby do animovaných filmů Jiřího Trnky (Špalíček, Bajaja, Staré pověsti české a řada dalších, ke kterým složil hudbu Václav Trojan) a také stále častější spoluprací se světovými orchestry a dirigenty. Když Jan Kühn sfoukl dvacátou svíčku na narozeninovém dortu svého sboru, byla již Kühňata součástí České filharmonie, což jim ale nebránilo ani v hojné spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Symfonickým orchestrem FOK, Pražskou komorní filharmonií a řadou dalších významných těles – a také s významnými osobnostmi hudebního světa, jako například s tenoristou Josém Carrerasem, houslistou Josefem Sukem nebo sopranistkou Evou Urbanovou.

Soutěžní vavříny
Po smrti zakladatele sboru v roce 1958 se vedení ujala jeho manželka Markéta Kühnová, klavíristka a sbormistrova nejbližší spolupracovnice. V té době se sborem již několik let pracoval i Jiří Chvála, který se v roce 1959 stal druhým a roku 1967 hlavním sbormistrem Kühňat – v této pozici působí dodnes. Za tu dobu se sborem dosáhl řady mezinárodních úspěchů, absolvoval desítky zahraničních turné po celém světě, mimo jiné v USA, Mexiku, Japonsku nebo Malajsii. Svoje renomé potvrzuje sbor v řadě mezinárodních soutěží dodnes – z mnohých uveďme trojí vítězství na prestižní výběrové soutěži ve španělské Tolose (naposledy 2008) a následné pozvání na Festival laureátů ve Vaison-la-Romaine ve Francii. Pozoruhodným úspěchem bylo i vítězství na jedné z dalších nejvýznamnějších sborových soutěží v italském Arezzu v září 2010. „Pandemie bohužel koncertování v zahraničí úplně zastavila, ale věříme, že se v nejbližší době k cestování vrátíme, protože každá taková cesta přinese sboru nové zkušenosti a dětem zážitky a motivaci k další práci,“ říká výkonná ředitelka sboru Michaela A. Dobrovolná.

Hudba osudem
Ze sboru vzešlo mnoho profesionálních hudebníků různých oborů – začínali v něm operní pěvkyně Martina Bauerová či Jana Sibera, dirigent Jiří Bělohlávek, zpěvačky Bára Basiková nebo Monika Absolonová, pěvkyně Pavla Břínková, současný ředitel festivalu Pražské jaro Roman Bělor, varhaník Jan Kalfus, herečka Jitka Molavcová, operní pěvec Zdeněk Havránek a mnoho dalších. Ale jsou také stovky těch v uvozovkách bezejmenných, kteří si z dětství ve sboru odnesli kladný vztah ke kultuře a především lásku k hudbě, ať už se nakonec rozhodli pro jakoukoli životní dráhu. Mezi těmi, kdo se hudbě nevěnovali profesionálně, přesto do jejich života aktivně vstoupila, byl mimo jiné i významný český lékař Pavel Klener.

V jubilejním dokumentu Fenomén Kühňata řekla bývalá členka sboru Bára Basiková: „Myslím si, že když dítě v útlém věku projeví hudební talent nebo pěvecký talent, je rozumné rozhodnutí dát ho do takového sboru. I jenom proto, aby se naučilo kolektivní práci a lásce k hudbě, i když se tomu třeba už v dospělosti nemusí věnovat. Ale rozhodně to velmi pozitivně ovlivňuje vývoj dítěte, jeho vnímání… a taky nemá čas na hlouposti.“

Líheň milovníků hudby
Struktura sboru je promyšlená. Začíná se od tzv. Kühňátek, kam docházejí děti už od 4 let, kromě zpěvu se tu učí i správně mluvit, zvykají si na kázeň a kolektiv. Hravou formou o to pečují Veronika Holcová a Karolína Řepová. Většina Kühňátek pak pokračuje do přípravných oddělení, s nimiž pracují sbormistryně Světlana Tvrzická a Tereza Bystřická. S koncertním sborem kromě uměleckého ředitele Jiřího Chvály pracuje jako sbormistr Petr Louženský, pod jehož vedením sbor získal v roce 2010 první cenu v soutěži v italském Arezzu a on sám zvláštní cenu pro nejlepšího dirigenta soutěže a v roce 2013 si připsali již zmíněné vítězství na prestižním festivalu
ve španělské Tolose.

Kühňátka (4–6 let) zkoušejí jednou týdně v Holešovicích (v aule ZŠ TGM na Ortenově náměstí), ve Stodůlkách nebo na Vyšehradě. Přípravná oddělení zkoušejí jednou až dvakrát týdně a koncertní oddělení již třikrát týdně, z toho dvakrát v Holešovicích a jednou v Národním divadle. 


Termíny náborů

Děti ve věku 4–15 let

Holešovice – Ortenovo náměstí 34, ZŠ TGM v kanceláři sboru

  • 5. září v čase 16.30–18.00
  • 7. září v čase 16.30–18.00
  • 13. září v čase 16.00–17.30
  • 15. září v čase 16.00–17.30
  • 19. září v čase 16.30–18.00

Děti ve věku 4–8 let

Vyšehrad – Křesomyslova 2, ZŠ Křesomyslova

  • 5. září v čase 15.30–17.00
  • 12. září v čase 15.00–16.00

Děti ve věku 4–11 let

Stodůlky – Mukařovského 1986/7, KC Třináctka

  • 6. září v čase 14.00–16.00
  • 8. září v čase 15.00–17.00

Na nábor se není třeba nijak registrovat, je třeba si připravit nějaké písničky, ideálně české lidové písně.


Jako každý rok pořádá i letos v září Kühnův dětský sbor zápisy nových členů, dětí již od nejútlejšího věku. Více nám prozradila hlasová poradkyně Eliška Hrubá Toperczerová.

Kam by měly směřovat první kroky rodiče, který se rozhodne přihlásit své dítko mezi Kühňata?
Vždy nám přináší velké potěšení zjištění, že je o sborový zpěv zájem. Není na škodu informovat se o tom, co Kühnův dětský sbor je a co to obnáší být jeho členem. Na našich stránkách www.kuhnata.cz je, domnívám se, dost informací, fotografických i audiomateriálů, které pomohou udělat si obrázek. Nebo ještě lépe je možné navštívit nějaký koncert našich zpěváčků.

Jaké předpoklady musí děti splňovat?
Mezi hlavní kritéria řadíme chuť do zpěvu, kterou během konkurzu u dítěte hledáme. Samozřejmě intonace a orientace v tónině, rytmus, ale i míra samostatnosti ve verbálním projevu. Mnoho dětí se totiž dnes rádo schovává maminkám „za sukně“. Je tedy nutno zjistit, zda je to prvotní nervozita, nebo nezralost.

A co když zájemci z různých důvodů nemohou přijít v oficiálních náborových časech?
Je jasné, že všem nemusí námi stanovená data vyhovovat, proto je možné ozvat se na kontakty uvedené na stránkách sboru a domluvit si individuální setkání. Nicméně je nutné s dítětem přijít nejpozději do konce října.

Jak takový zápis probíhá?
Nejprve se snažíme s dítětem navázat kontakt, rozmluvit ho, abychom ho uklidnili a také zjistili, jak vyslovuje, jestli nemá nějaký logopedický problém. Je velmi výhodné s dítětem jakoukoli (lehkou, nejlépe lidovou) písničku natrénovat. Malý zpěváček je pak už trochu připraven na to, co se bude dít. Nepovede-li se vše hned napoprvé, nevadí, snažíme se dát dítěti dost času, aby se nebálo, opravilo se a zkusilo vše znovu. Jde-li rodič s dítětem na nábor do sboru, měl by počítat s tím, že budeme po dítěti nějakou hudební aktivitu chtít. Bohužel se mnohdy stává, že je sám rodič překvapen a dítě zpívat odmítne. Někdy je to až úsměvné.

Kolik procent uchazečů odmítáte?
Na to lze těžko odpovědět, někdy je na náborech víc nadaných, někdy méně. Vždy je velikou radostí, když se dostaví zpěváček, který vše bez problému ihned zvládne. Někdy cítíme nezralost, ať už v jakékoli sféře. Pak navrhujeme další setkání, za půl roku, za rok, podle potřeby. Zřídka se stává ale i to, že dítě ke zpěvu vlohy nemá vůbec.


O aktivitách sboru nám vyprávěla výkonná ředitelka Michaela A. Dobrovolná.

Co všechno nové členy sboru čeká?
Všechna oddělení sboru včetně nejmenších Kühňátek mají vánoční koncert v Městské knihovně na Mariánském náměstí a v červnu závěrečný koncert v Rudolfinu. Starším dětem, které postoupí z Kühňátek do vyšších oddělení, ještě přibude vánoční koncert ve Stavovském divadle. Spolupracujeme také s Městskou částí Praha 7, takže děti každoročně vystupují na Rodinném dnu Prahy 7, Holešovickém plese nebo v rámci Vánoc na Výstavišti. A s postupem do ještě vyšších oddělení samozřejmě přibývají další koncerty a akce.

Jaké plány má Kühnův dětský sbor v nejbližší době?
Právě jsme se s dětmi vrátili z dvoutýdenního soustředění, kde jsme se mimo jiné připravovali na nadcházející výroční sezonu, ve které plánujeme několik mimořádných koncertů nebo třeba výstavu. V nejbližší době nás také čeká vydání třetího dílu Zpívejte s námi – CD se zpěvníkem s českými lidovými písničkami, na podzim potom vydání CD s nahrávkami Svaté noci Jiřího Temla a Ceremony of Carols Benjamina Brittena a samozřejmě nebude chybět Velký vánoční koncert Kühnova dětského sboru v Rudolfinu, který letos připadá na první adventní neděli. Na jaře plánujeme vyrazit na takové menší turné po českých městech, a pokud to situace dovolí, začneme také opět s koncertováním v zahraničí. V této sezoně budeme navíc natáčet film, o kterém ale zatím nemůžeme víc prozradit. Těšíme se na pokračování dlouholeté spolupráce s Národním divadlem, kde děti účinkují v operních představeních. A všude mezitím pravidelné zkoušky v Holešovicích, na Vyšehradě a ve Stodůlkách, bez kterých by nic z výše jmenovaného nemohlo být.