Na základě sdělení Technické správy komunikací hl. m. Prahy informujeme občany parkující v Garážích Letná, že od 1. července 2024 dochází ke změně ceníku parkovného. Nová cena měsíčního pronájmu parkovacího stání v těchto garážích bude činit 2 200 Kč vč. DPH pro všechny fyzické osobu nepodnikající a 2 600 Kč vč. DPH pro osoby podnikající.

Garáže Letná jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy a jejich správcem a provozovatelem je TSK hl. m. Prahy. Podle dostupných informací TSK postupně sjednocuje podmínky pronájmů parkovacích stání v objektech vlastněných hlavním městem Prahou a z tohoto důvodu dochází také k úpravě ceny v Garážích Letná. MČ Praha 7 nemá na výši této ceny vliv, její nastavení je zcela na rozhodnutí vlastníka a provozovatele garáží.

Všem držitelům nájemní smlouvy na parkovací stání v Garážích Letná by aktuálně měly přicházet informační e-maily od TSK s pokyny, jak dále postupovat.

Prosíme občany, aby se s veškerými dotazy v této věci obraceli na TSK prostřednictvím e-mailu: zadost_parkovani@tsk-praha.cz, případně telefonicky na tel.: 226 288 388 (v pracovních dnech od 8 do 20 hodin).

Děkujeme za pochopení.