Každoroční zimní humanitární opatření umožňují lidem bez domova přečkat mrazivé dny a zejména noci v teplém, čistém a bezpečném prostředí. Tuto zimu mají k dispozici více jak 500 lůžek v pěti noclehárnách, přes 120 lůžek ve dvou zařízeních s nepřetržitým provozem a fungují také dvě noční hygienická centra. Obdobně jako v loňském roce jsou zavedena i další opatření, jakými jsou například rozšířený provoz denních center tak, aby byl vykryt čas mezi jejich zavírací dobou a otvírací dobou nocleháren, nebo posílení denních i nočních terénních programů, které ohrožené osoby vyhledávají přímo v terénu.

 

Tak jako každý rok, i v roce 2023/2024 všechna tato opatření nad rámec svých obvyklých činností koordinuje Centrum sociálních služeb Praha. Kromě samotné koordinace poskytuje svá ubytovací zařízení, posiluje vybrané služby a prostřednictvím dispečinku propojuje organizace a instituce zapojené do systému zimních opatření, eviduje potřeby a kapacity jednotlivých zařízení a tak dále. Vede také Intervenční tým, jehož úkolem je zlepšení spolupráce zejména s nemocnicemi při propouštění osob bez domova po ošetření, hospitalizaci a tak podobně.

Realizace zimních humanitárních opatření by se neobešla bez podpory a spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy, Městskou policií Praha, Policií ČR, Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy, Protialkoholní záchytnou stanicí nebo sociálními kurátory městských částí. Přímo zapojené jsou také organizace Naděje, Armáda spásy, Arcidiecézní charita, Farní charita, R-Mosty, K srdci klíč, Hippocampus, Jako Doma, Sananim, Drop In, Progressive, Medici na ulici a mnoho dalších. 

​Pomoc se daří stupňovat i díky všímavosti veřejnosti – prosíme vás proto, abyste nebyli k lidem bez domova lhostejní. Na našem webu bezdomova.eu zjistíte, co dělat, když narazíte na člověka v nouzi, najdete na něm mapu i seznam veškerých služeb od výdeje jídla přes denní centra a noclehárny, kde se lidé bez domova mohou zdarma ohřát a vyspat, až po poradenské služby či lékařskou pomoc.

Základním doporučením zůstává, aby občané, kteří potkají osobu bez domova, tuto osobu oslovili a zjistili, zda potřebuje pomoc. V případě ohrožení života nebo zdraví je prosíme, aby volali záchrannou službu na čísle 155.

​Od spuštění zimních humanitárních opatření rozdáváme lidem bez domova letáky s přehledem míst, kde se mohou zdarma ohřát, najíst nebo ubytovat. Chcete-li se také zapojit, můžete si tyto letáky stáhnout zde nebo níže na této stránce.

​Tím, že člověku v nouzi věnujete pár minut svého života, můžete ten jeho zachránit. Prosíme, nebuďme lhostejní a společně se postarejme o to, aby tuto zimu na ulicích nikdo nemrznul a nehladověl. Děkujeme!