V sobotu 18. ledna 2020 zemřela po dlouhé těžké nemoci ve věku 42 let pedagožka a zástupkyně ředitelky MŠ U Uranie – a také držitelka ocenění starosty Prahy 7 za záslužnou činnost – Jitka Dědinová. MČ Praha 7 vyjadřuje svou nejhlubší soustrast všem pozůstalým. 

Pedagožka a zástupkyně ředitelky MŠ U Uranie začala s největší školkou v Praze 7 spolupracovat v roce 2009. V době rodičovské dovolené zastupovala paní ředitelku, poté se stala statutární zástupkyní a měla na starosti detašované pracoviště na Ortenově náměstí. V MŠ U Uranie pomáhala nastartovat řadu environmentálních, vzdělávacích a osvětových projektů. Svým nadšením, pílí a energií výraznou měrou přispěla k nastavení spolupráce a posílení vztahů mezi vzdělávacími zařízeními, dětmi a rodiči, s přesahem do širší komunity dolních Holešovic. Byla členkou Společnosti pro předškolní vzdělávání a podílela se na rozvoji školství v Praze 7. V listopadu 2019 obdržela z rukou starosty Jana Čižinského ocenění za záslužnou činnost.