S lítostí oznamujeme, že v neděli 10. 11. 2019 zemřel po těžké nemoci ve věku 71 let ředitel Polikliniky Prahy 7 PhDr. Josef Dušek. Městská část Praha 7 vyjadřuje upřímnou soustrast všem pozůstalým.  

Josef Dušek vedl polikliniku městské části od roku 2015, zasadil se o její ekonomickou stabilizaci, modernizaci a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Koordinoval také její náročné stěhování do nových prostor. V roce 2017 jej rada dočasně pověřila také vedením Pečovatelského centra Praha 7, kde se mu podařilo stabilizovat personální situaci.

V soukromém životě byl pan Dušek vášnivý myslivec. Miloval klid na staré lesní hájence na rodné Moravě, kterou si svépomocí přestavěl na chalupu.