Dne 25. března 2019 zemřel ve věku 62 let Aleš Presler, novinář, spisovatel a bývalý šéfredaktor časopisu Hobulet. Městská část Praha 7 vyjadřuje upřímnou soustrast všem pozůstalým.   

Aleš Presler začínal jako sazeč, ale brzy se začal věnovat novinářské profesi. Jako redaktor spolupracoval s řadou periodik, byl také šéfredaktorem nakladatelství Orfeus, technickým ředitelem týdeníku Progres, vedoucím vnitropolitické rubriky v Zemědělských novinách či televizním redaktorem stanice Kabel plus.

Publikoval také povídky a další beletristické prózy.

Od roku 1998 do roku 2007 působil jako šéfredaktor časopisu Prahy 7 Hobulet. 

 

 

Foto: rodinný archiv