archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Letošní rok z důvodu pandemie COVID-19 těžce dopadá převážně na podnikatele a firmy, které se potýkají s rapidními ekonomickými ztrátami. MČ Praha 7 ve spolupráci s poradenskou společností Grantex uspořádala ve čtvrtek 5. 11. 2020 webinář, který se svým obsahem zaměřil právě na programy státní podpory pro podnikatele v souvislosti s pandemií COVID 19. Divák se dozví, koho se podpůrné programy týkají, jaké jsou jejich podmínky a výše podpory i to, jakým způsobem a kde žádost podat. Prezentaci vedl Mgr. Juraj Grman, záznam je zde.

Záznam webináře Podnikatelem v době covidové: