archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Park Stromovka, dříve nazývaný Královská obora, je velice oblíbeným územím pro mnoho návštěvníků i obyvatel Prahy. Probíhá zde postupná obnova jednotlivých krajinářských prvků a také celková rekonstrukce objektu Šlechtovy restaurace. V poslední době se bohužel množí případy, kdy dochází k poškozování, znečišťování a ničení vybavení parku. Pokud se stanete svědky takového chování, prosíme, nezůstávejte k němu lhostejní – a bez váhání kontaktujte městskou policii.

 

Opakovaně dochází k poškozování nových výsadeb, starých stromů, vybavení (laviček, odpadkových košů, informačních cedulí, herních prvků, sloupů veřejného osvětlení aj.). Velké škody, zejména od psů, zaznamenáváme v trávníkových plochách a květinových záhonech. Návštěvník je přitom povinen dodržovat pravidla pohybu psů a exkrementy po svém psu uklízet.

Dalším velkým problémem je grilování mimo čtyři povolená pikniková místa v části parku Za drahou. Ve Stromovce je taktéž zakázáno rozdělávání otevřených ohňů. Kvůli požáru z nepovoleného grilování byl v roce 2016 nevratně poškozen vzácný dub ve Starém parku. Problémy jsou také s nelegálními graffiti, reklamními polepy a letáky. Samozřejmostí by také mělo být, že je každý návštěvník Stromovky povinen po sobě uklidit veškeré odpadky do odpadkových košů.

Do parku je povoleno vjíždět pouze se speciálním povolením od Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. města Praha. Taktéž jakékoliv pořádání akcí podléhá povolení na základě žádosti podané tamtéž.

Pokud budete svědky projevů vandalismu, neváhejte a kontaktujte městskou polici (případně pořiďte fotodokumentaci či videozáznam). Kontaktovat můžete operační středisko Obvodního ředitelství městské policie Praha 7 na telefonu 222 025 970 nebo na lince tísňového volání 156.

Děkujeme za spolupráci a všímavost.

 

Zdroj: leták MHMP

Foto: Lesy hl. m. Prahy