archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Cílem průzkumu je zmapovat situaci ohledně parkování a další témata související s životem v naší čtvrti. Chceme pomoci zefektivnit plánování případných změn a podpůrných opatření a zjistit potřeby obyvatel Sedmičky.

Dotazníkové šetření pro Prahu 7 realizují agentury PAQ a NMS Market Research. Sběr dat probíhá formou reprezentativního sociologického šetření různými metodami tak, aby radnice získala zpětnou vazbu od všech skupin obyvatel, nejen z Prahy 7. Nyní máte možnost se formou dotazníku aktivně zapojit do průzkumu a vyjádřit svůj názor.

Získané názory, podněty či připomínky budou základním stavebním kamenem při plánování, jak udělat Prahu 7 pro lidi vstřícnějším a lepším místem k životu. Velmi cenné jsou proto všechny názory místních obyvatel, ať už kritické, či pozitivní, bez ohledu na politické postoje a sympatie.

Rádi bychom vás tímto poprosili o vyplnění online dotazníku, které vám zabere zhruba 15 minut.

 

Dotazník najdete na adrese: praha7pruzkum.cz/web

 

Vyplňte jej, prosím, pouze jednou, nejpozději do neděle 12. listopadu 2023.

To, jakým směrem by se měla Praha 7 v příštích letech ubírat, je především otázka pro vás, místní obyvatele. Děkujeme vám proto za spolupráci a vyplnění dotazníku. Velmi si vážíme času, který budoucnosti naší městské části věnujete!

Máte k průzkumu dotaz? Vyskytly se během vyplňování dotazníku technické potíže? Pište prosím na: dotaznik@praha7pruzkum.cz