Dne 1. 9. 2020 zahájí provoz lesní mateřská škola, jejíž činnost vykonává FZŠ PedF UK Umělecká a Mateřská škola U Studánky, Umělecká 8, Praha 7. 

Zápis do LMŠ U Studánky bude 24. 8. 2020 od 13:00 do 16:00 hodin na pozemku LMŠ U Studánky 4.

Lesní mateřská škola má kapacitu 20 dětí ve věku od 3 do 6 let a je na pozemku vedle mateřské školy U Studánky 4.

Provoz lesní mateřské školy bude od 8:00 do 16:30 hodin.

Měsíční školné je 850 Kč. Pro děti budou zajištěny obědy a svačiny. O děti se budou starat tři pedagogové a jedna chůva.


K zápisu je nutno přinést:

1.      vyplněnou žádost o přijetí,
2.      evidenční list dítěte potvrzený lékařem (nebo čestné prohlášení o povinném očkování dítěte a kopie očkovacího průkazu),
3.      rodný list dítěte,
4.      občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

U zápisu se budete moci seznámit s pedagogy lesní mateřské školy, prohlédnete si zázemí a dozvíte se potřebné informace k provozu. Děti jsou u zápisu vítány!

Přednostně budou přijímány děti, které dovršily 3. rok věku do 31. 8. 2020, byly u zápisu do některé mateřské školy v Praze 7, zřizované městskou částí Praha 7, v květnu 2020 a nebyly k předškolnímu vzdělávání z kapacitních důvodů přijaty.

Pro více informací můžete kontaktovat zástupkyni MŠ U Studánky Lucii Nyklovou na telefonním čísle 725 818 879.

msustudanky.webnode.cz/news/lesni-materska-skola