Moje maminka ještě celkem zvládá žít samostatně. Bojím se ale, co by se stalo, kdyby náhodou upadla a nepodařilo by se jí vstát. Existují nějaké služby?

Riziko pádů se skutečně s věkem zvyšuje, proto je potřeba se i na takové případy připravit. Dnes už naštěstí existuje mnoho možností, jak podpořit samostatný život seniorů. Na trhu jsou k dostání různé druhy takzvané tísňové péče. Ta nejjednodušší je zabudovaná v seniorských telefonech, které jsou volně dostupné na trhu a nestojí víc než standardní tlačítkové přístroje. Tyto telefony mají integrované SOS tlačítko. Po jeho stisknutí se automaticky kontaktuje předem nastavená pomoc – telefon vám sám zavolá a ještě pošle SMS zprávu s udáním polohy. Takové řešení ale samozřejmě vyžaduje spolupráci seniora, který musí být ochoten telefon nosit permanentně při sobě a připraven ho v případě nehody použít. Na podobném principu fungují tísňové náramky, některé jsou přímo napojené na seniorský mobil a seniora obtěžují mnohem méně.

Některé služby tísňové péče mají přímo napojení na dispečink. Tradičním poskytovatelem takové péče je například Život 90, Anděl na drátě, Chytrá péče. Počet organizací, které tísňovou péči s asistencí poskytují, se však neustále zvyšuje. Připojení k dispečinku tísňové péče nabízí i radnice Prahy 7. Zařízení lze využít i na hlídání bytu v době vaší nepřítomnosti. Počáteční investici hradí úřad, provozní náklady ve výši 400 Kč měsíčně pak již sám klient.

Je také možné využít některé z pečovatelských služeb a spojit například pravidelnou pomoc s hygienou s kontrolou maminčina stavu. Stejně dobře slouží pravidelné dovozy obědů, kdy pečovatelská služba předává oběd přímo člověku, který si jej objednal, a pokud se na něj nemůže dozvonit, zjišťuje, zda se nepřihodilo něco zlého.

Je samozřejmě důležité vybavit se trpělivostí. Někteří senioři nesou takový monitoring velmi nelibě. Přicházejí tak o část samostatnosti a ne vždy jsou okamžitě ochotni přistoupit na tísňovou péči. Trpělivost, vysvětlování, postupné kroky, to všechno může seniorovi pomoci takovou pomůcku přijmout. Více vám o možnostech a službách pro seniory ráda sdělí Michaela Šormová, tel.: 777 482 466, email: sormovam@praha7.cz.
Martina Pojarová


Martina Pojarová vede Pečovatelské centrum Prahy 7 od poloviny roku 2017. Do centra přišla z Cesty domů – mobilního hospice, kde vedla služby přímé péče. Spolupodílela se na rozvoji dětské paliativy ve FN Motol. Sedm let vedla Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka na Žižkově. Začínala jako socioterapeutka v resocializační komunitě pro mládež. Vystudovala sociologii, má psychoterapeutický výcvik, absolvovala výcvik supervize v pomáhajících profesích.


Poraďte se s ergoterapeutem
Chcete pomoci vašemu blízkému, který začíná mít potíže se samostatností, aby mohl zůstat co nejdéle doma? V poradně ergoterapie s vámi proberou širokou škálu nejrůznějších kompenzačních pomůcek, doporučí vám tu nejvhodnější právě pro vašeho blízkého a informují vás o možnosti jejího získání. Také si zde můžete domluvit návštěvu ergoterapeuta u vašeho blízkého doma, aby pro něj navrhl úpravu domácího prostředí (přestavba koupelny, přizpůsobení prostředí v kuchyni a na toaletě…).

Poradna probíhá vždy ve čtvrtek od 14 do 16 hodin v Infocentru MČ Praha 7, Milady Horákové 2.
Služba je pro obyvatele Prahy 7 zdarma. Případnou domácí návštěvu je možné objednat na tel.: 739 553 133 nebo emailu: socialnipomoc@praha7.cz.

Potřebujete výpomoc?
Pečovatelské centrum Praha 7 nabízí pestrou škálu terénních služeb. Více informací vám rádi sdělí ve všední dny od 7.15 do 13.30 hodin v Heřmanově 1 či na tel.: 220 874 601.
www.pecovatelskecentrum.cz

Pravidelné poradny
v Infocentru MČ Praha 7, Milady Horákové 2
Senior poradna: Út, Pá 9–12
Poradna pro pečující: St 9–11
Více o službách pro seniory a pečující vám ráda sdělí Michaela Šormová, tel.: 777 482 466, email: sormovam@praha7.cz.