archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Žáci základních škol na Sedmičce letos znovu hlasovali o žákovských nápadech na zlepšení školy. Jak přesně to funguje? Jaké nápady vyhrály a mohou se děti a studenti ještě nějakým dalším způsobem zapojit do dění ve škole i mimo školu?

Hlasování o žákovských nápadech je součástí školních participativních rozpočtů, označovaných jako pébéčka (z anglického participatory budgeting). Druhý ročník se uskutečnil na přelomu roku. Každá škola získala z rozpočtu městské části 50 tisíc korun, o jejichž využití rozhodovali samotní žáci. Ti utvořili skupiny po třídách nebo podle věku a připravili návrhy projektů na zlepšení prostředí školy. Své nápady pak prezentovali ostatním žákům. Vyvrcholení v podobě elektronického hlasování a vyhlášení vítězných projektů proběhlo v únoru.

Na většině škol se do přislíbeného rozpočtu vešel více než jeden projekt, takže se letos na šesti školách a dvou detašovaných pracovištích bude realizovat celkem patnáct projektů. Děti se často zaměřily na pohybové aktivity, o čemž svědčí úspěch projektů s názvy Houpačka a trampolína, Vybavení školní tělocvičny, Herní prvky na školní hřiště nebo Nové sportovní dresy. Znovu se ukázalo, že děti školu vnímají nejen jako prostor pro výuku, ale také jako prostředí pro kreativní a kulturní tvorbu – letos tak na Sedmičce vznikne školní kino, rádio, Art zeď nebo Ekokreativní zahrada. Pébéčka pomohou vylepšit i vybavení a prostředí škol. Dojde tak na obnovu šatních skříněk, automat na školní potřeby, rostliny v mezipatrech, příjemnější záchody nebo silnější wi-fi.

Pébéčka doznala od prvního ročníku drobných změn. Ukázalo se například, že není potřeba dávat hlasovací právo rodičům. Ti měli v rámci prvního ročníku přispět k tomu, aby vítězily smysluplné projekty. Samotní žáci ale přistupovali k hlasování natolik aktivně a zodpovědně, že letos už bylo rozhodování jen na nich. Další změnou byla větší flexibilita škol ohledně průběhu pébéček – jediným omezením byl termín ukončení. Účast také nebyla omezena pouze na čtvrťáky a starší žáky jako loni, ale vedení škol mohlo zapojit i mladší ročníky.

Cílem pébéček je nejen zlepšování prostředí školy z pohledu žáků, ale zejména možnost si již v raném věku vyzkoušet, že všímavostí ke svému okolí, dobrým nápadem a aktivní spoluprací a komunikací s ostatními jsme schopni věci kolem sebe ovlivňovat a přetvářet – zkušenost, kterou potřebujeme všichni bez ohledu na věk.

Na podobné myšlence jsou založeny i žákovské parlamenty, což je další způsob, jak se žáci mohou do dění v základních školách zapojit a školní prostředí více ovlivňovat. V parlamentech zasedají volení zástupci každé třídy, důležitý je tu princip dobrovolnosti. S parlamentem pracuje proškolený pedagog, jehož úkolem není děti vést, ale motivovat je k vlastní aktivitě a napomáhat tomu, aby děti samy hledaly témata a řešení. Volení zástupci by měli dobře komunikovat ve své třídě, napomáhat diskuzi a sbírat podněty, které pak přinášejí zpět do parlamentu. To vše za podpory třídních pedagogů.

Žákovské parlamenty zatím existují na třech školách Sedmičky a doufám, že i ostatní školy se brzy připojí, neboť je to projekt, kde děti mohou trénovat spolupráci, diskuzi, pojmenovávání problémů a jejich řešení, projektovou práci a mnoho dalšího. Zároveň vidí, že jejich aktivita může nést reálné výsledky prospěšné všem.

Hana Šišková, radní pro oblast školství Prahy 7


Studentské zastupitelstvo
Mládež na Sedmičce může participovat na dění obce i v rámci Studentského zastupitelstva MČ Praha 7. Tento projekt běží na Sedmičce již několik let. Kromě zahraniční spolupráce mají středoškolští zastupitelé za sebou například úklid některých částí Prahy 7 nebo volbu studentského starosty, kterým se loni stal Tomáš Grundza. Projekt promítání pro studenty a žáky, se kterým volby vyhrál, bude realizován letos v létě. V tuto chvíli se koncept zastupitelstva upravuje, cílem je skrze zástupce ze žákovských parlamentů zapojit i žáky ZŠ. Radnice chce také podpořit spolupráci mladých napříč Sedmičkou i v rámci celé Prahy.

Rodiče, zapojte se!
Dění na školách mohou podpořit i rodiče skrze rodičovské spolky. Na školách v Praze 7 je několik velmi aktivních spolků, které dovedou podpořit školu jak finančně, tak organizací různých akcí. Například Spolek Korunka při ZŠ Korunovační dlouhodobě organizuje doučování dětí s výukovým znevýhodněním, podporuje další vzdělávání pedagogů a vybavenost školy, organizuje letní zahradní slavnost a mnoho dalšího. Peníze získává z charitativního bazaru a z dotačních programů. Na ZŠ Korunovační působí také spolek Montessori Korunka, který zajišťuje především podporu Montessori třídám a spolupracuje na mnoha projektech se Spolkem Korunka. Spolek rodičů funguje i na ZŠ TGM, organizuje například tradiční květnový Pochod TGM, vítání prvňáčků, finančně podporuje vybavení knihovny nebo vytvoření relaxační místnosti pro žáky a věnuje se i zlepšování komunikace školy a rodičů. Aktivní spolek je i na ZŠ Fr. Plamínkové, kde organizuje řadu komunitních akcí.

Rádi byste něco podobného rozjeli i na vaší škole? Rodiče ze stávajících spolků nabízejí sdílení svých zkušeností a dobré praxe. V případě zájmu kontaktujte paní S. Svobodovou z Odboru vzdělávání a projektového řízení, email: svobodovas@praha7.cz.

Aktuality
Používání mobilních telefonů i jejich omezování je žhavé téma snad na každé základní škole. Aktivně k tématu přistoupila třída 7.A na ZŠ Korunovační, která zákaz mobilních telefonů pojala jako výzvu a jeden týden celá třída, včetně třídního učitele i asistentky pedagoga, strávila úplně bez mobilu. Na začátku každého dne všichni uložili svůj telefon do kabinetu třídního učitele a vyzvedli si jej až po vyučování. Za celý týden zákaz nikdo neporušil a při závěrečném zhodnocení měla celá akce i u samotných žáků velmi kladné ohlasy. Zde uvádíme alespoň jeden z nich: „Dokázali jsme spolupracovat a bavit se navzájem namísto toho, abychom všichni byli o přestávce na mobilu.“ Žákovský parlament Korunky teď jedná o podobné výzvě pro celou školu. Děti v mnohém přebírají a kopírují příklad dospělých, před zvažováním zákazu mobilních telefonů je tedy namístě zamyslet se nad tím, jak telefony používáme my sami.


V březnu se uskutečnilo další setkání pedagogů v Centru pedagogické podpory v ZŠ TGM. V rámci projektu Elixír do škol se tentokrát sešli fyzikáři z 2. stupně ZŠ Prahy 7, kteří si vyzkoušeli řadu poutavých experimentů a dalších postupů, jak v dětech pěstovat zájem o fyziku a přírodní vědy. 


Od ledna 2019 se školská agenda z organizačních důvodů přesunula pod nově vzniklý Odbor vzdělávání a projektového řízení, který sídlí na detašovaném pracovišti Veletržní 33. S dotazy k oblasti školství se obracejte na odbornou referentku Evu Krejcarovou, email: krejcarovae@praha7.cz.