archivní článek, informace již nemusí být aktuální

ZŠ T. G. Masaryka na Ortenově náměstí prošla v posledních letech velkými proměnami. V rámci rozsáhlé rekonstrukce zde došlo k rozšíření o šest nových tříd pro 150 žáků. V letošním roce na tyto úpravy navázala rozsáhlá rekonstrukce a modernizace gastroprovozu a zvýšení kapacity jídelny.

„Dětí v naší městské části stále přibývá, je proto nutné pokračovat v dosavadním tempu navyšování míst ve školách a školkách. V ZŠ T. G. Masaryka se nám od roku 2019 podařilo otevřít šest nových tříd pro 150 dětí. S ohledem na výrazně větší kapacitu školy bylo letos zapotřebí provést navazující modernizaci kuchyně a rozšíření jídelny, aby měly všechny děti, učitelé, paní kuchařky a další školní zaměstnanci odpovídající moderní zázemí pro kvalitní stravování,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský

Stavební práce probíhaly v letošním roce ve čtyřech etapách, které byly naplánovány tak, aby mohl zůstat zachován provoz výdejny jídla a školní jídelny.

„Došlo k navýšení kapacity gastroprovozu ze stávajících 450 jídel na 600 porcí a kapacity jídelny z 86 míst na 122, což je pro provoz školy klíčové. Zároveň proběhla kompletní renovace kuchyně, včetně zařízení moderním vybavením. Děkujeme všem, kteří se na tomto projektu podíleli, především pak panu řediteli Rychtrovi a pracovnicím školní jídelny za jejich trpělivost a nasazení během náročné realizace tohoto projektu,“ řekla radní Prahy 7 pro oblast školství a vzdělávání Hana Šišková.

V rámci rekonstrukce gastroprovozu došlo k dispozičním úpravám jídelny a jejímu rozšíření o část přístupové chodby a bývalého skladu. Zároveň zde proběhla výměna rozvodů, rekonstrukce podlah, realizace podhledů, obkladů, výmalby a renovace oken a dveří. Úprav se dočkaly také skladovací prostory a technické zázemí, včetně nového umístění lapače tuku.

Součástí projektu byla také kompletní dodávka vybavení pro gastroprovoz, která zahrnuje chladicí boxy na skladování potravin a moderní zařízení k přípravě jídel a mytí nádobí.

„Pro zajištění rychlého a plynulého výdeje potřebného množství jídel je klíčová kapacita mytí bílého nádobí. Proto je pro nás velice důležitá moderní, rychlá a provozně úsporná myčka s posuvným pásem a sušičkou. Pracovnice jídelny si pak velmi pochvalují také myčku na černé nádobí, která jim výrazně usnadňuje náročné čištění hrnců a pekáčů,“ doplnil ředitel školy Jan Rychtr.   

Náklady na rekonstrukci jídelny, kuchyně, technického zázemí a skladů a kompletní vybavení gastroprovozu vyšly na 31,7 mil. Kč včetně DPH. Na realizaci projektu byla využita dotace hl. m. Prahy ve výši 24 mil. Kč.