Od pondělí 11. dubna 2022 mohou domácnosti, které ubytovávají Ukrajince prchající před válkou, žádat o solidární příspěvek. Ten znamená 3 tisíce korun měsíčně za jednoho ubytovaného uprchlíka, maximálně pak 12 tisíc korun za měsíc. Příspěvek má alespoň částečně fyzickým osobám kompenzovat náklady. Žádost bude možné od pondělí podat elektronicky. Předpokladem přihlášení do aplikace je jakákoliv forma elektronické identity občana. Možností je třeba bankovní identita (Bank ID) či mobilní klíč eGovernmentu, který lze získat online i na jakémkoliv CzechPointu.

Infoleták k solidárnímu příspěvku

Formulář žádosti o solidární příspěvek bude od pondělí v pilotním režimu k dispozici v rámci online aplikace davkyuk.mpsv.cz, kterou již MPSV několik týdnů využívá k vyřizování humanitárních dávek. „Rozšiřujeme funkčnost stávajícího řešení, které již máme vyzkoušené. Chceme, aby se lidé mohli k solidárnímu příspěvku dostat co nejsnazším způsobem a nemuseli stát frontu na úřadech práce. Cesta, kterou jsme pro výplatu solidárního příspěvku zvolili, je velmi jednoduchá, ale zároveň bezpečná díky elektronické identitě občana,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Žádost lze vyplnit po  přihlášení pomocí jakékoliv formy elektronické identity občana (Bank ID, mobilní klíč eGovernmentu, MojeID apod.). Žadatel musí vyplnit základní údaje včetně adresy nemovitosti, může být vlastníkem anebo mít nájemní/podnájemní smlouvu. Žádost musí obsahovat i údaje o ubytovaných cizincích s dočasnou ochranou, kromě základních informací (jméno, datum narození atd.) jde o číslo pasu a číslo vízového štítku, pokud bylo vydáno. Důležitá je pak také doba poskytnutého ubytování, která musí být nejméně 16 po sobě jdoucích kalendářních dní v rámci jednoho měsíce. Žadatel formou čestného prohlášení stvrdí, že všechny údaje jsou pravdivé a podmínky pro ubytování podle zákona jsou splněné. Posledním krokem je způsob výplaty, především tedy číslo účtu. V odůvodněných případech lze příspěvek vyplatit peněžní poukázkou.

Znovu bych chtěl upřímně poděkovat všem, kteří nejsou lhostejní a nabídli střechu nad hlavou lidem prchajícím před ruskou agresí. Solidární příspěvek je založen hlavně na dobré vůli všech zúčastněných,“ zdůraznil ministr Jurečka.

O příspěvek lze žádat o měsíc zpětně, tedy nejdříve 11. dubna, a to za březen. Předpokladem je, že ubytovaným osobám bude zajištěn odpovídající prostor, místo pro přípravu jídla (lze zpřístupnit vlastní kuchyň nebo zřídit provizorní s vařičem a lednicí), koupelnu a WC (opět mohou být sdílené) a přístup k pitné vodě. O příspěvek pro ubytovatele uprchlíků lze žádat přes Portál Pražana. Praha na webu poskytuje žadatelům všechny potřebné informace
 

Hlavní město na svých webových stránkách umístilo kompletní informace pro poskytovatele ubytování lidem utíkajícím před válkou na Ukrajině. Právnické, ale i podnikající fyzické osoby, které v době od 24. února 2022 poskytly bezúplatné ubytování uprchlíkům např. v hotelích, se zde dozví podrobnosti ke svým nárokům na kompenzační příspěvek a rovnou o něj mohou i požádat prostřednictvím Portálu Pražana. Tento kompenzační příspěvek se nevztahuje na poskytování ubytování v bytech ve vlastnictví fyzických osob, který řeší Úřad práce.

Pro větší přehlednost a kvůli snazšímu vyřizování žádostí o kompenzační příspěvek zpřístupnil Magistrát hl. m. Prahy na svém webu souhrn informací pro poskytovatele ubytování osobám přicházejícím z území Ukrajiny. Podrobnosti jsou určeny pro právnické osoby včetně například neziskových organizací, církví a veřejnoprávních korporací, a také pro podnikající fyzické osoby, které poskytly uprchlíkům bezúplatné ubytování. Žádat o příspěvek je možné i zpětně, tedy za období od 24. února 2022.

Moc děkuji všem, kteří se rozhodli nabídnout ubytování pro lidi prchající před Putinovou agresí na Ukrajině a významně tak pomohli lidem v nouzi. Magistrát kromě souhrnných informací pro tyto poskytovatele nabízí také praktickou pomoc s podáním žádosti o kompenzační příspěvek. Teď jsme na našich stránkách aktivovali odkaz na elektronický formulář na Portálu Pražana, jehož prostřednictvím můžete rovnou žádost vyplnit a odeslat. Portál, kde lidé řeší různá podání elektronicky a bez nutnosti fyzické návštěvy úřadu, tak má další praktickou funkci,” říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Portál Pražana je platforma digitálního úřadu, prostřednictvím kterého hlavní město Praha poskytuje své služby veřejnosti online. A právě jednou z nich je zmíněný nový formulář pro podání žádosti o kompenzační příspěvek pro ubytovatele ukrajinských uprchlíků. S ohledem na aktuální situaci vyžadoval formulář rychlé zprovoznění. Agilní způsob spolupráce a modelování řešení přímo se zadavateli přispělo k tomu, že jsme v krátké době online podání žádosti připravili a otestovali. Jde tak o další příklad toho, že Portál Pražana je příležitost i cesta pro úřady, jak zjednodušit a zefektivnit kontakt s občany,“ říká Tomáš Barczi, generální ředitel městské společnosti Operátor ICT, která buduje Portál Pražana jako centrum digitálních služeb metropole.

Na základě usnesení Vlády ČR je možné žádat o kompenzační příspěvek u tzv. dočasného nouzového přístřeší ve výši 200 Kč za osobu na noc a u tzv. nouzového ubytování se jedná o 200 až 250 Kč za osobu na noc. Usnesením Rady hl. m. Prahy bylo navíc schváleno navýšení příspěvku v případě nouzového ubytování na území hlavního města až o 140 Kč za osobu na noc. Zároveň byl schválen i příspěvek na stravu pro ubytované osoby v nouzovém ubytování, a to ve výši 200 Kč na osobu za den po dobu prvních 7 dní ubytování

Podané žádosti bude Magistrát hl. m. Prahy posuzovat z hlediska jejich oprávněnosti, úplnosti a správnosti. Pokud bude žádosti ubytovatele vyhověno, bude s ním uzavřena dohoda o zajištění ubytovací kapacity.

Vyřizování těchto kompenzačních příspěvků se však nevztahuje na poskytování ubytování v bytech ve vlastnictví fyzických osob. Na takové ubytování je možné žádat u příslušné krajské pobočky Úřadu práce o příspěvek na solidární domácnost podle zákona č. 66/2022 Sb., o opatření v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Poskytovatelé ubytovacích prostor pro osoby přicházející z území Ukrajiny se mohou nadále dotazovat i prostřednictvím e-mailu zdenka.vackova@praha.eu, případně telefonicky na Pražské kontaktní centrum (telefon: 800 100 000), a to v úřední době: pondělí a středa 8:00 – 18:00 hodin, úterý a čtvrtek 8:00 – 15:00 hodin a v pátek 8:00 – 11:00 hodin.