Okolí stanice MHD Vltavská čekají změny. Dopravní podnik hl. m. Prahy zde v úterý 17. října zahájil rekonstrukci schodiště vedle hlavního vchodu do vestibulu metra. Zhruba od poloviny listopadu pak začne odstranění nevyužívané lávky pro pěší.

Rekonstrukce schodiště na pochozí střechu nadzemní části stanice bude probíhat od 17. 10. do 22. 11. Ještě v průběhu těchto prací naváže druhá fáze úprav, kdy bude odstraněna lávka pro pěší a upraveny dotčené konstrukce. Tato fáze bude probíhat od 13. 11. do 8. 12.

V průběhu druhé fáze prací bude uzavřen hlavní východ z nadzemní části stanice směrem k zastávkám tramvaje a bude částečně omezen pohyb cestujících v okolí stanice. Cestující budou směřováni do podchodu vedoucímu k jednotlivým výstupům. Po celou dobu realizace zůstane otevřený severní výstup z nadzemní části stanice, který byl zprovozněn na žádost Prahy 7 z důvodu zřízení provizorní vlakové zastávky Praha – Bubny.

Před zahájením 2. fáze rekonstrukce zajistí Dopravní podnik informační značení pro cestující.