archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Odpočinková zóna, knihovna, nové sportovní pomůcky, herní prvky nebo školní bicí souprava. To jsou některé z projektů, kterými žáci z Prahy 7 v letošním roce vylepšují své školy. Rozhodli tak prostřednictvím hlasování o využití participativních rozpočtů, na které dostala každá základní škola od radnice sedmé městské části 50 tisíc korun. 

„Je skvělé, že se na každé škole do rozhodování o využití participativních rozpočtů zapojilo několik stovek žáků nejrůznějšího věku. Kromě samotných vítězných projektů tak získáváme užitečnou zpětnou vazbu, co dětem na jejich školách schází, co by rádi vylepšily nebo změnily.   Za důležité považuji také to, že si školáci mohli vyzkoušet reálnou participaci, vzájemnou spolupráci a dialog, což se jim v životě bude ještě mnohokrát hodit,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Do přípravy návrhů participativních rozpočtů se zapojili žáci prvního i druhého stupně. První nápady vznikaly v třídních kolektivech ve spolupráci s třídními učiteli. Nejlepší projekty pak postoupily do dalšího kola, kdy se nad nimi živě diskutovalo v rámci společných setkání, v letošním roce často pořádaných vzdálenou formou. Z nich pak vzešly finální návrhy. V této fázi sehrály významnou koordinační roli žákovské parlamenty, které již na řadě škol v Praze 7 působí.

„Participativní rozpočty na školách pořádáme od roku 2017 a zájem o zapojení mezi žáky roste. Letos se velká část procesu musela přesunout do online prostoru, ale to rozhodně nijak neubralo na kvalitě a rozmanitosti navrhovaných projektů. Školáci opět odvedli velký kus práce a již nyní se některé projekty realizují. U řady škol pak vyčleněná částka 50 tisíc vystačí na uskutečnění více nápadů, které napomohou k tomu, aby se žáci ve školách cítili co nejpříjemněji,“ doplnila radní Prahy 7 Hana Šišková.

Poté co byl na školách připraven finální výběr projektů, následovala fáze kampaně, v rámci které se děti snažily pro své návrhy nadchnout ostatní spolužáky. Následně proběhlo online hlasování, do kterého se mohli zapojit všichni žáci z jednotlivých škol. Letos bylo v součtu odevzdáno na 2000 hlasů.

„Díky participativním rozpočtům již v minulosti naše škola získala například venkovní učebnu nebo pro každého žáka osobní šatní skříňku. Poslední ročník byl poněkud komplikovanější, jelikož žáci mohli využít pouze „hygienickou“ verzi prezentací, tedy přes internet. Kreativita žáků tím byla limitována, ale i tak z hlasování vzešel zajímavý vítězný návrh – polepy stěn v odborných učebnách a nalepené herní prvky na podlaze ve školní družině. Díky tomu se žáci naší školy učí cizím jazykům s panoramaty evropských metropolí za zády a odpoledne si v družině rádi zaskáčou panáka nebo zapletou končetiny při hře zvané twister,“ doplnila ředitelka ZŠ Tusarova Monika Nezbedová.

Vítězné projekty určené k realizaci:

 

FZŠ Umělecká

nákup nadstandardních pomůcek pro tělesnou výchovu

 

ZŠ Korunovační

didaktické a herní polepy schodů a podlah, deskové hry

 

ZŠ Fr. Plamínkové

knihovna pro všechny, bicí souprava, nové školní zvonění

 

ZŠ T. G. Masaryka

knihovna/studovna/herna

 

ZŠ Tusarova

zlepšení společných prostor a chodeb školy (polepy, nástěnné tabule)

 

ZŠ Strossmayerovo náměstí

obnova a nákup nových sportovních a herních prvků na školní hřiště

 

ZŠ Letohradská (detašované pracoviště)

chill (odpočinková) zóna, dovybavení toalet (zrcadla apod.)

 

ZŠ U Uranie (detašované pracoviště)

relaxační sedací pytle do tříd a na chodbu, dovybavení toalet (zrcadla apod.)

 

vítězný projekt ZŠ Tusarova