archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Věděli jste že, předpolí budovy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) v ulici Pátkova patří katastrálně Sedmičce? Těsně předtím, než vypukne zkouškové období a studenti zakončí letní semestr, zde odstartuje zkušební provoz komunitního prostoru. Projekt nazvaný Zabydli džungli! si klade za cíl oživit neupravený park před fakultou a ukázat jeho možná využití. Ve dnech 9. až 14. května 2023 nabídne břeh řeky mezi Trojským zámkem a fakultou bohatý program sestavený z komentovaných přednášek, studentských diskuzí, filmových projekcí i hudebních akcí.Před necelými třemi lety se Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy přestěhovala do krásných a elegantních prostor v Pelc-Tyrolce, které však postrádají větší kulturně-komunitní zázemí. Okolí dominuje několikapatrový panelový komplex kolejí, kde bydlí téměř 1500 českých i zahraničních studentů nejen FHS, ale celé UK. Jediné místo v širokém okolí, kam mohou zajít na schůzku či s přáteli společně spočinout mezi výukovými hodinami, je tamní bufet. Ten však zejména kapacitně nedokáže poskytnout adekvátní nabídku. V interiéru budovy FHS se pak nachází univerzitní menza, která ovšem trpí obdobnými neduhy. Touží-li tedy student či návštěvník kampusu po chvilkovém zastavení, pohovoření s přáteli nebo by si rád odpočinul nad dobrým nápojem, musí – ač nerad – opustit kampus univerzity. Nemluvě pak o absenci společenského vyžití, jako jsou koncerty, filmové projekce či divadelní představení.

Betonový plácek
Podobně problematické je i z hlediska útulnosti okolí budovy, které je typickým příkladem ustupující městské džungle. Samotné místo tvořené břečťanem porostlými stromy a trávou zarostlým parkem ohraničeným několikaproudou silnicí zeje prázdnotou. Stejně tak ani betonový prostor s amfiteátrovým schodištěm nevybízí k zastavení. Studenti zkrátka nemají důvod se zde zdržovat, jak ostatně potvrzuje i děkanka fakulty Marie Pětová.

Z toho důvodu oslovila paní děkanka organizaci hl. města Kreativní Praha, která se zabývá oživováním veřejného prostoru a například s projekty Pražské plácky a Pražské stolky a židle dlouhodobě a systematicky kultivuje ulice Prahy. Principem tzv. plácků je vytipování nedostatečně komunitně či sociálně funkčního prostoru a jeho následná transformace v místo s plně využitým potenciálem. Konkrétně pak jde o proměnu parkovišť a provozem omezených ulic v místa s kulturním programem, jejž nabídnou v pojízdném baru či kavárně a prostor následně zabydlí mobiliářem známých kovových stolků a židlí. Na Sedmičce je najdeme kupříkladu na Ortenově a Strossmayerově náměstí, u Veletržního paláce či na Výstavišti.Komunitní duch místa
A právě taková proměna momentálně čeká přehlížený parčík před FHS. Hlavním cílem šestidenního festivalu Zabydli džungli! je upozornění na problematické části předpolí a snaha zlepšit komunitní zázemí celého prostoru kolem fakulty. Festival navíc ve spolupráci s univerzitními spolky, lokálními aktéry a vybranými umělci organizují sami studenti.

Takzvanou džungli na týden promění spolupráce Kreativní Prahy, Fakulty humanitních studií, Galerie hlavního města Prahy (GHMP), pojízdného sportovně-kulturního centra Containall a dalších vybraných aktérů. Program se bude skládat z komentovaných přednášek, studentských diskuzí, filmových projekcí i hudebních akcí. Slavnostní zahájení proběhne v úterý 9. května v odpoledních hodinách, kdy na úvodní slova organizátora naváže beseda zástupců iniciátorů akce a první večer uzavře vystoupení univerzitní kapely. V podobně aktivním duchu se ponese celý týden – večery oživí například film z dokumentárního cyklu KineDok, divadelní představení Mlejn, taneční seance silent disca nebo rozdělání ohně a společné opékání dobrot. Nedílnou součástí programu budou rovněž komentované prohlídky a besedy věnující se okolnímu prostoru, které budou stejně jako zbylý program pro veřejnost zdarma.

Zároveň se v parku na delší dobu zabydlí i umělecká díla Čestmíra Sušky a Adama Wlazela, která místo ozdobí do konce roku, a rozšíří tak tematickou výstavu sbírek v Trojském zámku. Důležitým partnerem akce je i Galerie hlavního města Prahy, která přichystá komentované prohlídky, zvukovou mapu nebo besedy se včelaři. O pohodlí a občerstvení návštěvníků a místních studentů se v předpolí postará Containall.

Přijďte se s málo známým místem sami seznámit. Cestu sem vám zprostředkuje mapka, v níž jsou zakresleny všechny události, které se v parku před FHS, ale i v prostoru nedalekého Trojského zámku uskuteční. V papírové podobě ji najdete na radnici Prahy 7 a Troji, v Informačním centru (Milady Horákové 2) či na FHS, v on-line prostoru na webu Kreativní Prahy, GHMP, FHS a v samotné události na Facebooku.

Právě pěší procházka či třeba vyjížďka na kolech po chodníku a cyklostezce spojující fakultu a zámek je nejvhodnějším způsobem, jak si celou akci nejlépe užít. Zda se prostor stane ideálním místem pro společné setkávání a trvalou změnu, ukáže čas. Týdenní festival Zabydli džungli! ovšem zpříjemní studentům vstup do zkouškového období a všem ostatním vstup do nadešlého jara. 


Projekt Zabydli džungli! zastřešuje organizace Kreativní Praha, která tím naváže na dlouholetý urbanistický projekt Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a událost začlení do své agendy oživování veřejného prostoru. www.kreativnipraha.eu
 
www.facebook.com/kreativnipraha
www.facebook.com/FHS.UK