archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Na dnešním jednání Rada hl. m. Prahy rozhodla o rozšíření vyhlášky, která reguluje reklamu ve veřejných prostranstvích. Změna se dotkne všech památkově chráněných území, kde budou zakázány reklamní plachty. Vyhláška bude účinná od 1. črvence 2021

„V památkově chráněných územích se nachází řada krásných domů, reklamní plachty na fasádách je často zakrývají a tím zcela mění nejen naše vnímání architektury samotných objektů, ale především celkový dojem z prostoru. Dlouhodobě se snažíme o zlepšování kvality veřejných prostranství, tedy míst, která jako obyvatelé města sdílíme. Jsem rád, že tak činíme nejen stavebními úpravami ulic a náměstí, ale i legislativními kroky, mezi které se řadí i dnes schválené nařízení, “ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora a radní pro oblast pro územního rozvoje.

Nařízení, které reguluje reklamu, v Praze platí od roku 2006. Dosud se však týkalo pouze nejpřísněji chráněné památkové rezervace v historickém centru Prahy. Nyní se rozšiřuje na všechna další památkově chráněná území: zejména na čtvrti v širším centru Prahy, jako jsou Vinohrady, Letná, Dejvice, či Smíchov, ale i do dalších oblastí, kam sahá ochranné pásmo Pražské památkové rezervace.

„Reklama do města patří, ale v kultivované podobě. Snažíme se proto pro všechny druhy reklamy stanovit jasná a srozumitelná pravidla. Jedním z nich je to, že by se reklamní plachty neměly objevovat v památkově chráněných územích,“ doplňuje Hana Třeštíková, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovní ruch.

Dnes schválená vyhláška bude mít tři stupně přísnosti. Nejpřísnější pravidla i nadále platí na území Pražské památkové rezervace, kde se oproti současnému stavu téměř nic nemění. Do druhého pásma budou spadat památkové zóny, kde bude platit méně přísná varianta, zakazující šíření reklamních plachet a bannerů, reklamy dodatečně umístěné na dopravních prostředcích, ale taky rozdávání letáků a vylepování plakátů mimo zkolaudovaná místa. Ve třetím pásmu, na území ochranného pásma Pražské památkové rezervace, budou zakázány jen ty nejrušivější druhy reklamy – reklamní plachty a reklamy na dopravních prostředcích (zejména přívěsy s reklamními tabulemi, umisťované podél silnic a na parkoviště).

Vyhláška je koncipovaná tak, aby se vztahovala jen na reklamu, která není zkolaudovaná podle stavebního zákona. Nepostihne tedy podnikatele tím, že by jim znemožnila instalovat si reklamní zařízení v blízkosti jejich provozovny. I nadále bude možné reklamní zařízení umístit, jen bude nutné dodržet ustanovení Pražských stavebních předpisů, které stanoví kupříkladu její maximální rozměry. Stavební úřad také zkontroluje provedení a stabilitu nosiče. Skončí však praxe, kdy si dnes lidé „nadivoko“ umísťují plachty a bannery na ploty či fasády. Na reklamní plachty se totiž dosud žádná regulace nevztahovala.

„Jsem moc ráda, že snaha o omezování vizuálního smogu má podporu napříč celou koalicí. Postupně stanovujeme koncepční řešení pro všechny druhy reklamních nosičů, které v Praze jsou. Na jaře jsme vydali Manuál pro kultivovanou Prahu, který řeší hlavně reklamní označování obchodů, revidujeme smlouvy na reklamu na městských pozemcích, řešíme konkrétní kauzy nepovolené reklamy,“ dodává Třeštíková.

Díky vyhlášce, kterou dnes město rozšířilo, se nedávno podařilo vyřešit problém velkoformátové reklamní plachty, která zakrývala fasádu dvou domů v předpolí Nuselského mostu. Plachta byla nelegální, jelikož se nachází na území Pražské památkové rezervace, kde regulace plachet již několik let platí.

„Velmi mě těší, že se městu daří pokračovat v regulaci reklamy. Institut plánování a rozvoje Prahy dlouhodobě usiluje o to, aby v Praze opět vznikl kultivovaný veřejný prostor, kde má reklama svá jasná pravidla. Proto jsme už v roce 2014 vytvořili Manuál tvorby veřejných prostranství, který obsahuje i návod na to, jak ve městě s reklamou zacházet. Věřím, že rozšíření vyhlášky povede k tomu, že nám všem bude v Praze zase o něco lépe,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy.

Vyhlášku připravil Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Platit bude od července příštího roku, což by mělo provozovatelům reklamních plachet a dalších typů reklamy dát dostatek času k tomu, aby svá zařízení odstranili.