archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Městská část Praha 7 a společnost Skanska dnes otevřely nově zrekonstruovanou stezku po Vltavském břehu mezi mostem Barikádníků a Trojským mostem. Dříve nevzhledný prostor za holešovickým nádražím se proměnil v příjemné místo pro pohodlné procházky podél řeky z Holešovic do Stromovky.

„Za našeho působení dochází k mnoha změnám k lepšímu, ale tahle je opravdu mimořádná. Málokdy se totiž podaří, aby naši sousedé z Prahy 7 a z celé Prahy opět získali dříve ztracený břeh řeky mezi Trojským mostem a mostem Barikádníků. Odteď se všichni dostaneme ze ZOO do Stromovky a dále až k Libeňskému mostu a kolem celého meandru Vltavy. Děkuji všem, kteří se o to zasloužili, především pak společnosti Skanska, která úpravy na svém pozemku zrealizovala,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

„Když jsme v dubnu koupili projekt Port7, nebylo v podstatě možné kvůli konstrukcím původní betonárky projít podél řeky z Holešovic do Stromovky, a tak jsme ve spolupráci s Prahou 7 začali řešit, jak prostor co nejdříve vylepšit a umožnit tak místním bezpečnější a příjemnější průchod. Zdemolovali jsme jeřábovou zeď u Vltavy, vyklidili celý prostor spodní náplavky od stávajících provozů a vytvořili mlatovou cyklostezku po celé délce našeho areálu přibližně ve stopě budoucí asfaltové cyklostezky, která bude ve spolupráci s Prahou 7 a TSK součástí finálního řešení nového parku,“ říká Jan Šulc, projektový ředitel Skanska Property.

Úpravy prostoru mezi mostem Barikádníků a Trojským mostem vycházejí z dlouhodobé koncepce Prahy 7, která usiluje o zvýšení prostupnosti nábřeží a jeho úpravu pro rekreační
a sportovní využití. Na toto téma se v listopadu minulého roku uskutečnila dvoudenní odborná konference Řeka a město – levý břeh za účasti předních osobností světového urbanismu, které se podílely na významných úpravách nábřeží evropských metropolí.

„Praha 7 má jedno z nejdelších nábřeží v Praze a jeho převážná část není upravena pro kvalitní využití obyvateli a návštěvníky naší městské části. Chceme se inspirovat dobrými příklady, jaké lze najít v Paříži nebo Amsterodamu, a udělat z mnohdy zanedbaných nábřeží živoucí součást města. Naším ideálem jsou kompletně propojené a upravené vltavské břehy, po kterých by bylo možné pohodlně projít či projet na kole od Letenských sadů až do Stromovky,“ řekla radní Prahy 7 Lenka Burgerová.