archivní článek, informace již nemusí být aktuální
>Vzhůru na levý břeh!

Kulturou nabitá Náplavka, farmářské trhy či procházka po upraveném nábřeží, kde je radost pobýt. Život kolem řeky se v Praze pomalu začíná probouzet. A nejinak by tomu mělo být v budoucnu i na Sedmičce.

Trávit volný čas v blízkosti řeky je trendem ve většině evropských metropolí posledních let. Díky revitalizacím a úpravám se břehy řek mění na oblíbený veřejný prostor, který nabízí nejrůznější využití. Praha si význam řeky a prostoru kolem ní uvědomila teprve nedávno a zvolna začíná následovat příklady Drážďan, Bratislavy či Vídně.

Právě Vltava je důležitou dominantou Sedmičky. Zatímco pravý břeh se podařilo úspěšně oživit – vede tudy oblíbená cyklostezka, lidé chodí na procházky a rybáři zde čekají na svůj úlovek – levý holešovický břeh je dnes v podstatě z velké části neprostupné území jen pro odvážné.

 

Příležitost pro dolní Holešovice

Prostor levého břehu Vltavy má přitom potenciál stát se důležitou rekreační oblastí. Přestože se Praha 7 může pyšnit dvěma krásnými parky – Stromovkou a Letenskými sady, dolní Holešovice kvalitní zelené plochy postrádají. Potvrdil to nedávno i Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy v rámci příprav takzvaného Metropolitního plánu. „Není to pro nás žádná novinka, deficitu dostupné zeleně, kam by mohli občané vyrazit za sportem a odpočinkem v oblasti dolních Holešovic, jsme si vědomi a snažíme se udělat v tomto směru opravdu maximum,“ komentuje to radní pro rozvoj Prahy 7 Lenka Burgerová.

Kromě zavedení přívozu pomohla radnice například otevřít pro veřejnost hřiště u ZŠ TGM na Ortenově náměstí. V současné době se také dokončuje projektová dokumentace na rekonstrukci dětského hřiště Sedmikráska. S ohledem na zastavěnost této části Sedmičky má však radnice velice svázané ruce: nový velký park se do dolních Holešovic prostě nevejde. Kromě rozvojového území Bubny, které je však stále pod stavební uzávěrou, tak zbývá ostrov Štvanice a pak právě levý břeh Vltavy.

To, že je po zpřístupnění tohoto území poptávka i ze strany obyvatel Prahy 7, dokazuje docela rušný život v oblasti zelené plochy pod železničním mostem u ulice Varhulíkové. „Není zde ani lavička, ani koš, přesto sem za odpočinkem pravidelně chodí rodiny s dětmi nebo pejskaři. Ti odvážnější se dokonce vydávají po úzkém břehu podél bývalé betonárky u nádraží Holešovice, který je jakousi skrytou spojkou Holešovic se Stromovkou,“ popisuje aktuální stav Tereza Marková z odboru rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru Prahy 7.

Plán oživení vltavských břehů jde navíc zcela ruku v ruce se směřováním celého města. Magistrát si již v roce 2013 nechal zpracovat studii s názvem Koncepce pražských břehů. Ta analyzuje historické i současné využití Vltavy a jejího okolí a nabízí městským částem, podnikatelům i neziskovým organizacím náměty, jak by soužití s řekou mohlo v Praze vypadat. Přestože není právně závazná, jasně načrtává trend, kterým by se hlavní město chtělo ubírat.

Omezené možnosti

Proměnit v současnosti z velké části neprostupné území levého břehu v prostor odpočinku ale nebude pro městskou část zas tak jednoduché. Je totiž důležité zdůraznit, že podobně jako v případě Stromovky, Letné, Výstaviště či Holešovické tržnice je majitelem těchto pozemků někdo jiný než městská část Praha 7. Na území od Bubenského nábřeží až ke Stromovce najdeme celou řadu vlastníků – ať se jedná o Magistrát hlavního města Prahy, Povodí Vltavy či nejrůznější soukromé majitele. Městská část je tak často pouze jedním z mnoha aktérů řízení ve věci územního rozhodnutí a dalších správních jednání a nemá ani právo veta. Stavební úřad, kam patří odbor územního rozhodování a stavební oddělení, spadá totiž pod státní správu a rozhoduje nezávisle na politickém vedení radnice. A tak přestože má odbor rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru dbát na veřejný zájem a chránit ho, má k tomu jen velmi omezené nástroje.

V některých případech je třeba investory přesvědčit, aby své projekty upravili a levý břeh mohl sloužit všem obyvatelům Sedmičky. Nevznikne zde jednotné zelené pásmo – charakter parku se podřídí možnostem jednotlivých úseků a dílčích projektů. Cílem radnice Prahy 7 však je zajistit, aby se levý břeh stal celkově prostupným a nabídl chybějící možnosti rekreace v této části čtvrti, stejně jako pohodlné spojení se Stromovkou, která zůstává nejoblíbenější destinací místních obyvatel.

„Každý investor si přeje, aby se jeho projekt hladce a včas realizoval, a tak se stalo dobrou praxí, že investoři chodí prezentovat své projekty již v zárodku na komisi rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru, aby včas předešli případným neshodám či nedorozuměním,“ vysvětluje Tereza Mar- ková. Právě zde má tak městská část příležitost ovlivnit to, jak bude v budoucnosti naše čtvrť vypadat.

Vše na dobré cestě

„Nedávno se nám takto povedlo vyjednat zpřístupnění soukromých pozemků mezi Trojským mostem a mostem Barikádníků pro vedení cyklostezky nebo pro veřejný prostor lepší řešení projektu obytných domů, které se budou v příštích letech stavět v oblasti takzvané Holešovické kosy,“ vypočítává dosavadní úspěchy radní pro rozvoj Lenka Burgerová. Právě v oblasti „Holešovické kosy“, tedy výběžku Bubenského nábřeží, by měla na náklady investora vzniknout také lávka. V budoucnosti bychom se tak mohli pohodlně dostat podél řeky od holešovické tržnice až do Stromovky.

Úprav levého břehu by mělo postupně přibývat a první vlaštovky by se mohly objevit už v příštím roce. Jednou z nich je prodloužení severní části páteřní cyklostezky A1, která momentálně vede ze Sedlce přes Stromovku a končí na Výstavišti. „Jsme domluveni s developerem, že součástí jeho projektu bude právě cyklostezka. Tu bychom rádi vedli co nejblíže břehu Vltavy,“ popisuje vizi v dané oblasti Sylva Švihelová, specialistka rozvoje cyklistické dopravy z pražského magistrátu.

Dalším krokem bude revitalizace části břehu s pracovním názvem Holešovická náplavka, tedy území od upravené části Bubenského nábřeží před holešovickou tržnicí až po Libeňský most, kde je investorem Magistrát hlavního města Prahy. „Projekt už získal územní rozhodnutí, nyní se bude připravovat pro stavební povolení a v příštím roce bychom rádi vypsali výběrové řízení na stavebníka, takže realizovat by se mělo během roku 2018,“ vysvětluje Ivana Řehořová z oddělení vodohospodářských a dopravních staveb magistrátu.

„Návštěvníci by zde měli najít vše, co nabízí běžný park. Kromě toho dojde i k úpravám břehů – a to jak do podoby kamenné náplavky, jako je tomu v centru, tak zde budou i úseky se širokými schody. Ty umožní přístup třeba kanoistům nebo těm, kteří si budou chtít ve Vltavě zaplavat. Zbytek břehů by měl být co nejvíce zelený,“ popisuje architekt Martin Rybář z architektonické kanceláře Rössler Rybář Architekti, který přeměnu tohoto území připravuje. Kromě hřiště či kvalitní asfaltové plochy pro bruslaře a pohodlný provoz cyklistů i kočárků by měl prostor nabídnout i možnost kotvení. „V minulosti se uvažovalo, že by zde stálé kotviště našla například i známá loď bratří Formanů,“ doplňuje Rybář, který je mimo jiné autorem koncepce Město a řeka a také na Sedmičce bydlí. Snahou radnice je uchovat i původní charakter místa s odkazy na industriální minulost této části Prahy 7. „Počítáme s úpravami projektu tak, aby se do něj promítla aktuální situace u řeky. Na novou náplavku navážou parkové úpravy projektů na Vltavské kose, aby korzo podél řeky bylo kontinuální,“ vysvětluje radní Burgerová.

Ale posuňme se po holešovickém „poloostrově“ dál. Magistrát je také majitelem již zmíněných pozemků v blízkosti ulice Varhulíkové – i zde by měl v nedaleké budoucnosti vzniknout plnohodnotný park. Radnice Prahy 7 ve spolupráci s magistrátem a jím zřízenými organizacemi aktuálně připravuje přestěhování zdejšího odtahového parkoviště na jiné pozemky. Další možnosti rekreace by měl nabídnout i nově upravený Císařský ostrov (více viz rubrika Rozvoj, Hobulet 6/2016).

Městská část by se v oživování levého břehu také ráda inspirovala v zahraničí. Letos na podzim proto ve spolupráci s Centrem současného umění DOX uspořádá 10.–11. listopadu mezinárodní konferenci, která by měla nabídnout recepty na využití řeky například z Nizozemska či Francie.

Vodní tramvaj


Kromě odpočinku a rekreace může řeka sloužit i k dopravě – právě v této oblasti má metropole i přes existenci několika přívozů stále ještě rezervy. Současné vedení magistrátu ale rozvoj vodní dopravy jednoznačně podporuje a pro tento účel vznikla i speciální komise.

Celkové oživení levého holešovického břehu Vltavy by tak mohl umocnit i projekt vodní tramvaje. Jednalo by se vlastně o rychlý přívoz, který by se pohyboval podél břehů mezi plavebními komorami, na trase od Štvanice směrem k Císařskému ostrovu by měl několik zastávek. Tramvaj by byla součástí pražské integrované dopravy.

Vznik této dopravní alternativy jednoznačně podporuje Praha 6 i magistrát. „Jsem přesvědčen, že pokud najdeme shodu v radě i s městskými částmi atd., v což pevně doufám, tak by se nemělo v žádném případě jednat o hudbu budoucnosti, ale o projekt s poměrně blízkým horizontem realizace,“ vysvětluje radní pro dopravu HMP Petr Dolínek. A ideu vodní tramvaje kvituje i Ředitelství vodních cest. „V našich rozvojových dokumentech s takovým využitím Vltavy jednoznačně počítáme,“ uvedl Jan Bukovský, zástupce ředitele Ředitelství vodních cest. ○


1–3 Současný stav vltavského břehu.

4 Budoucnost prodloužení Bubenského nábřeží, takzvané Holešovické náplavky –

jeden z vizuálů architektonické kanceláře Rössler Rybář Architekti, která momentálně rozpracovává projekt.


Po nábřeží do Stromovky

Přístaviště

Přívoz

Plánované parky a upravované zelené plochy

Stávající parky a upravované zelené plochy

Plánovaná a vznikající zástavba

Přístav

Školky a školy

Hranice MČ Praha 7

Prostor pro cyklostezku

Park pod železnièním mostem (Varhulíkové)

Holešovická kosa

Ladislavùv park


Váš názor nás zajímá!

Se svými návrhy a podněty se můžete obrátit přímo na vedoucí odboru rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru Terezu Markovou na emailu markovat@praha7.cz.