Technická správa komunikací hl. m. Prahy upozorňuje na zábor vozovky ve směru jízdy Letenské náměstí v prostoru křižovatky Milady Horákové x U Sparty x výjezd z podzemních garáží a části chodníku. Důvodem je úprava odvodnění formou výstavby nového kanalizačního žlabu. Omezení je plánováno do 8. prosince 2023.

první etapa: 27. 11. – 3. 12. 2023, doprava ve směru Letenské náměstí vedena ve dvou jízdních pruzích
druhá etapa: 3.–8. 12. 2023, doprava ve směru Letenské náměstí vedena jedním jízdním pruhem

Více zde.