archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Výstava obrazů posluchačky 3. ročníku Akademie výtvarných umění v Praze, kterou nyní hostí Galerie na Miladě, je prodloužena. Prohlédnout si ji můžete kdykoli v otevírací době Informačního centra MČ Praha 7 (Milady Horákové 2) až do 22. prosince 2021.

Jitka Petrášová je posluchačkou 3. ročníku Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliéru malby 1  pod vedením Roberta Šalandy. Její obrazy jsou především introspektivními sondami, neoddělitelně spjatými s autorčiným prožíváním skutečnosti. Tematicky se často obrací do minulosti, k vlastním iniciačním zážitkům z dětství a dospívání, které s kritickým odstupem nebo ironizujícím nadhledem reviduje. Reálné útržky vlastní paměti přitom prolíná s imaginativními, fikčními světy nebo nově budovanou mytologií, kterou kolem nich staví a již nechává prostupovat záznamy vlastních snů. Formálně přitom využívá rychlou, expresivní malbu, redukovanou na čisté, emotivní barevné akordy. Základ vystavené kolekce tvoří obrazy z rozpracovaného cyklu Sbírka sportovců, jehož elementárním motivem je autorčin komplikovaný až odtažitý vztah ke světu sportu, a zároveň určitá fascinace jeho vnitřními zákonitostmi. Odtud i lapidární název výstavy: Rozcvička.
www.jitkapetrasova.net