Městská část Praha 7 vás srdečně zve na výstavu obrazů umělce Štěpána Rubáše, který v Galerii na Miladě představuje výběr svých prací s názvem Rekvizity. Tento svébytný a všestranný mladý autor je studentem pátého ročníku Akademie výtvarných umění v Praze. Výstavu si můžete prohlédnout od 1. září do 10. října 2021 v otevírací době Informačního centra Milady Horákové 2. Vstup volný.

Štěpán Rubáš je v současné době studentem Ateliéru intermediální tvorby I u Mileny Dopitové a kromě výtvarného umění se věnuje tanci, performanci a tvorbě choreografií. Malba se v jeho podání stává živým procesem, který odráží aktuální dění. Jednotlivá díla tvoří jakési rekvizity symbolizující něco dočasně vytrženého z kontextu, třeba i trochu falešného. Jsou součástí reálných momentů nebo se mohou objevit v ryze fikčním světě. Autorovy malby reflektují aktuální myšlenky, intimní zpovědi nebo vize inspirované tancem, jako je omezení pohybu, ochabování těl tanečníků, rozpojení, nemožnost předávání či sdílení. Na výstavě uvidíte i větší formáty, jež malíř vnímá jako určitou oponu, za kterou se lze v nejistotě ukrýt, či jako vymezený prostor pro pohyb.

Galerie na Miladě je neveliký výstavní prostor nacházející se v patře informačního centra Milady Horákové 2. Primárně se zaměřuje na prezentaci prací studentů Akademie výtvarných umění v Praze. Za dobu své existence zde vystavovalo mnoho začínajících umělců, kteří se postupem doby úspěšně etablovaly na trhu současného výtvarného umění.