archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Městská část Praha 7 vás srdečně zve na výstavu umělkyň Elišky Hanuš a Hany G. Sommerové s názvem Hezká procházka. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 9. února 2023 v 16.30 v Galerie na Miladě (Informační centrum, M. Horákové 2). Výstava současně pokračuje ve výloze uliční galerie Polikliniky Prahy 7, potrvá do 10. března 2023 a vstup na ni je volný.

Umělkyně dlouhodobě spolupracují a tvoří autorskou dvojici. Ve své tvorbě se věnují zpracování motivů z nejbližšího okolí. Jedná se o pohledy do ulic, zahrad a přírody. Hledají cestu, jak vyjádřit běžnou realitu vlastním tvaroslovím. Oběma je blízká nadsazená barevnost a redukce reality, kterou každá využívá v jiné výtvarné technice. Průsečíkem výstavy je společný zásah vizuální instalací do výstavního prostoru.


𝗛𝗲𝘇𝗸𝗮́ 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗵𝗮́𝘇𝗸𝗮

Zelinářské zahrady v létě na večer,
laskavá voda konví vás tiše oslovuje,
růžice plné úst –
Velmi vás miluji

pro tu tajemnost kroků a stálého šepotu,
pro tu tajemnost psího zaštěknutí,
venkova na pokraji města.
Ještě dlouho mezi domy

táhne se za mnou
dlouhý zelenavý pás páry,
závoje vaší bohyně,
Paní králíčků a svítání.

(Ivan Blatný, z básnické sbírky PANÍ JITŘENKA, Nakladatelství Host / Druhé město, Brno, 2019, věnováno Miladě)


𝗘𝗹𝗶𝘀̌𝗸𝗮 𝗛𝗮𝗻𝘂𝘀̌ (*𝟭𝟵𝟵𝟲)

Studentka magisterského programu v ateliéru Textilní tvorby na UMPRUM v Praze. Absolvovala stáž v ateliéru Malby 1 na AVU. Ve své práci se inspiruje prostředím, které ji obklopuje. Zajímá ji vztah města a přírody. Oblíbeným tématem je zahrada, která poskytuje fragmenty lidského bytí. Jsou jimi konve v záhonech, modré sudy na vodu nebo provázek obmotaný na brance. Pohledy zdánlivé nudy a všednodennosti zpracovává do elementárních kompozic pastelový kreseb, koláží a digitální kresby. Věnuje se také textilní tvorbě a volným autorským objektům. Autorka se prezentovala na výstavách volného a užitého umění. Mezi poslední patří výstava v Pragovka Gallery v Praze a účast Dutch Design Week v Eindhovenu.
www.instagram.com/eliskahanus/


𝗛𝗮𝗻𝗮 𝗚𝗿𝗼𝗱𝗹𝗼𝘃𝗮́ 𝗦𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗼𝘃𝗮́ (*𝟭𝟵𝟵𝟲)

Čerstvá absolventka Akademie výtvarných umění v Praze (2016–2022) z ateliéru Malby 1 (Robert Šalanda a Lukáš Machalický). Byla na dvou stážích, první v ateliéru Grafiky 1 u Dalibora Smutného na AVU a druhá v ateliéru Textilu na UMPRUM. Ve své tvorbě se soustředí na zachycení světelné atmosféry míst a chvil. Nejčastěji pracuje v technice akvarelu, využívá i linoryt a vizuálních instalací. Účastnila se řady výstav a sympozií. Jako poslední se dá zmínit dvouměsíční rezidence v Remeši v kulturním centru La Fileuse. Vystavovala například Zóně pro umění 8smička v Humpolci, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Naugallery v Praze nebo na festivalu Parrallel Vienna ve Vídni.
www.hanasommerova.com
www.instagram.com/sommerova.hana/