archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Ve dnech 27. a 28. ledna 2023 proběhla anketa mezi obyvateli ulice Šmeralova. Anketní otázka zněla: Byli byste ochotni nechat přejmenovat ulici Šmeralova?

Ankety se zúčastnilo celkem 256 respondentů, tedy 56,1 % z 456 trvale hlášených obyvatel ulice.

85 občanů (33,2 %) hlasovalo pro možnost ANO

171 občanů (66,8 %) hlasovalo pro možnost NE

MČ Praha 7 děkuje všem, kteří se ankety zúčastnili. Městská část respektuje vůli obyvatel ulice a další kroky k přejmenování podnikat nebude.


Kdo byl Bohumír Šmeral

Novinář a politik, významný představitel české marxistické levice.

V květnu 1921 se podílel na založení Komunistické strany Československa. Na ustavujícím sjezdu strany vystoupil jako jeden z hlavních řečníků, byl předním teoretikem dělnického hnutí a především ve 20. letech vůdčím představitelem strany.

Do roku 1929 zastával funkci poslance Národního shromáždění, od roku 1935 byl senátorem. Od roku 1938 pobýval v Moskvě, kde na podzim 1941 zemřel.