archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V ulici Schnirchova (úsek Šternberkova – Řezáčovo nám.) se připravuje výsadba nových stromů. Předcházet jí budou nezbytné úpravy spočívající především v přeložení optických sítí, zřízení čtyř rabátek propojených nově vytvořenými kořenovými cestami pro zlepšení životních podmínek stromů a přeložení dlažby. Práce zde budou probíhat v průběhu října a listopadu 2022 a dočasně omezí také parkování v dotčeném úseku.

Děkujeme za pochopení a trpělivost během realizovaných úprav.