archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Zastupitelstvo Prahy 7 schválilo vyhodnocení akčního plánu za rok 2018. Akční plány vycházejí ze Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 7 pro období 2016-2022, jsou schvalovány na každý rok a obsahují přehled plánovaných projektů. Stav plnění těchto projektů naleznete zde: VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2018.