archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Praha 7 vyhlásila dotační řízení v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2022. Žádosti o dotace se podávají v termínu od 9. do 13. 5. 2022 a to pouze v elektronické podobě prostřednictvím dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys. Ten umožňuje vyřídit si dotace, od žádosti po vyúčtování, kompletně online. Žadatelé o dotace na sportovní činnost je v systému Grantys mohou zpracovávat již nyní. 

Finanční podpora je poskytována na podporu činnosti realizované nestátními neziskovými organizacemi vykonávajícími veřejně prospěšné činnosti, působícími na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých sportovních organizacích v roce 2022. Žádosti se již nepodávají v listinné podobě. 

Podrobné informace k programovým dotacím na podporu sportu naleznete zde.