archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Nekonečně dlouhé období online výuky v minulém školním roce a nyní doba, během níž se řada dětí ocitá v karanténách, se projevily zvýšeným počtem dětí, které nestačí tempu školní výuky a potřebují větší podporu a pomoc. Díky Národnímu plánu doučování a podpůrným hodinám s asistenty či speciálními pedagogy nabízejí školy ohroženým žákům doučování přímo ve škole. Existují však i další možnosti, jak dětem pomoci.

Za jeden provaz
Základní školy na Sedmičce nabízejí možnost zapojit se například do vrstevnického neboli peer-to-peer doučování. Žáci se stávají aktivními účastníky vzdělávacího procesu a nesou zodpovědnost za vlastní zlepšení. Mohou si vybrat osobu, se kterou se chtějí učit, společně si upevňují vědomosti a trénují vyjadřovací i vysvětlovací schopnosti. Zapojit se mohou jak děti, které pomoc potřebují, tak děti a studenti, kteří by pomoc rádi nabídli. Například více než dvě desítky studentů a studentek gymnázia Přírodní škola se do vrstevnického doučování pustily již v první vlně pandemie a v těchto aktivitách stále pokračují.

Propoj se!
Jednou z možností zapojení do vrstevnického doučování je platforma Talentify.me. O co se jedná? Na této internetové stránce si mohou žáci a studenti domlouvat společné učení. Stránka umožňuje propojení mezi dětmi online i offline. Všichni registrovaní uživatelé dokládají, že chodí do konkrétní školy.

V Praze 7 jsou partnerskými školami prozatím ZŠ TGM, FZŠ Umělecká, ZŠ Korunovační a ZŠ Strossmayerovo náměstí, zapojit se však mohou i žáci jiných škol. Doučování je ve většině případů zdarma a rozvíjí samostatnost a zodpovědnost dětí. Další motivací může být též sbírání bodů, které děti mohou proměnit za knihy, hry nebo workshopy. Tento způsob doučování je vhodný pro všechny žáky, kteří o něj projeví zájem. Do svého profilu mohou vyplňovat své úspěchy a poukázat na talent i v jiných oblastech, než které hodnotí škola.

Na vlastní kůži
Na doučování mě baví, že se setkávám s úplně jiným světem a poznávám nové lidi. Navíc se znovu vracím k učivu, které jsme brali před delší dobou. Někdy mě překvapí, že se situace při doučování vyvíjí trochu jinak, než jsem si to naplánovala, ale společně s doučovaným dítětem ji vždy zvládneme. Případně když si opravdu nevím rady, můžu se poradit s našimi učiteli, lidmi z klubu Dixie nebo i z radnice.
Anežka Ptáčková, studentka Přírodního gymnázia


Již druhý měsíc spolupracuji se studentkou libeňského gymnázia PORG, která se skupinkou dětí z mé třídy prohlubuje znalosti z češtiny a matematiky. Děti ji mají moc rády. Motivuje je, respektují ji a vidí v ní věkově blízkého člověka, který jim s radostí předává informace „jejich řečí“. Navíc je vidět, že to baví obě strany, a tak vzniká skvělá synergie. Dětem ještě dále pomáháme i v rámci dalších hodin s paní asistentkou. Vše se krásně propojuje. Nyní již vidím první výsledky. Funguje to a za děti dobrovolníkům na doučování moc děkuji!
Tereza Komárková, třídní učitelka 4. A, ZŠ TGM


S vrstevnickým učením jsme se seznámili na letní škole Naproti, která proběhla na konci července ve spolupráci s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež NZDM Dixie YMCA Praha a Hodnotovým vzděláváním Cyril Mooney. Vedle her a tvoření se děti doučovaly v jednotlivých předmětech podle svých osobních potřeb. Ve skupinkách jim pomáhali také žáci z vyšších ročníků. Vymýšleli mladším kamarádům příklady z matematiky, hráli s nimi jazykové hry a předávali své znalosti formou, která také v nich samotných probouzela nadšení a kreativitu. Rozvoj komunikace, spolupráce a empatie byly přirozenou součástí tohoto krásného letního týdne.
Barbora Nováková, třídní učitelka 6. A, ZŠ TGM


Vrstevnické doučování chápu nejen jako způsob, jak získat vědomosti, ale hlavně jako možnost posílit sociální kompetence a stát se platnějším článkem ve vztahu doučovaný–doučující, což se ve vztahu dítě–dospělý někdy ztrácí. Žáci se naučí mluvit o svých potřebách, ukázat na to, co jim nejde, nebo se třeba jen sami dohodnout na změně termínu schůzky.
Anna Stejskalová, třídní učitelka 7. A, ZŠ TGM


Po zkušenosti s letním kempem Naproti i s přímým doučováním dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením vidím jako hlavní plus vrstevnického doučování předání radosti a zájmu o vzdělávání. Když si k učení sednou (mnohdy i stoupnou, běhají, házejí si míčem) dvě osoby, které se na svět dívají podobně dětskýma očima, dokážou vytvořit prostor, kde se učení nerovná vyplněným stránkám v učebnici, ale je zábavně stráveným časem. Příjemce doučování si spojí vzdělávání se zábavou, hledáním zajímavých „fun factů“ a začne pohlížet na proces učení trochu jinak.
Kornélie Peterková, terénní pracovnice, Odbor sociálního začleňování


Máte chuť dozvědět se víc o vrstevnickém doučování? Kontaktujte lokální koordinátorku Terezu Rafoth na adrese RafothT@Praha7.cz.


Projekt Sociální poradenství v Praze 7, CZ.03. 2. X/0.0/0.0/20_139/0017184, je financován z ESF prostřednictvím OP Z a státního rozpočtu.