Druhé pololetí zájmových kurzů pro dospělé, organizované MČ Praha 7, ve spolupráci se ZŠ Stross, začne v týdnu od 14. 2. 2022. Registrace probíhá skrze online přihlášení u daného kurzu níže. 

Oproti minulým nestandardním pololetím se vrátila většina kurzů z online prostředí zpět k prezenční výuce ve škole. Některé skupiny ale preferují dál výuku online, sledujte tedy prosím informace u jednotlivých kurzů.

Škola je z hlediska epidemiologických opatření perfektně připravena, u vstupu je stojan s dezinfekcí na ruce a celá budova je pravidelně kontrolována, větrána a dezinfikována. S ohledem na střídající se vládní nařízení jsme připraveni výuku jazyků převádět do online prostředí a zase zpět, jako tomu bylo již v minulosti. Rukodělné a výtvarné kurzy budou probíhat prezenčně, dokud to bude možné, a v případě výpadku bude kurzovné za ušlé lekce kompenzováno.

Všechny kurzy se konají v budově ZŠ Strossmayerovo nám. 4, Praha 7.

Kurzy jsou určeny všem věkovým kategoriím. Přihlásit se mohou zájemci bez ohledu na trvalé bydliště, není nutné být rezidentem Prahy 7. Cena kurzu je 2 700 Kč za pololetí (únor 2022 – červen 2022). Kurzy probíhají pravidelně každý týden, obsahují 16 lekcí po 90 minutách. Výuka probíhá v malých skupinách (max. 9 studentů).

Účastníci kurzů z minulého pololetí mohou uplatnit 10% slevu.


Kde?

Více informací vám poskytne

Tereza Hejmová
e-mail: tereza.hejmova@zsstross.cz
telefon +420 770 135 315

 

Přehled kurzů

Jazykové kurzy

lektorka: Mgr. Jitka Blahůšková Fajfrová

Absolventka UK v Praze. 20 let praxe: výuka AJ, metodika i management jazykové školy. Praxe v U.S.A. Aktuálně: firemní i privátní, skupinová i individuální výuka a poradenství. Portfolio: Central Group, Metrostav, PRE, Tech Data Distribution, VFN v Praze a další.

cena kurzu: 2 700 Kč za pololetí

tento kurz není vhodný pro úplné začátečníky

nejste si jistí do které skupiny se přihlásit – vyplňte si krátký rozřazovací test

začátek kurzu: 14. 2. 2022 – KURZ BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ

 • Angličtina pro věčné začátečníky je ideální pro upevňování a procvičování přítomného času, využití slovní zásoby v situačních rozhovorech a rozšiřování slovní zásoby.
 • Nastartování času minulého a budoucího.
 • Trénink komunikační pohotovosti, intonace a správné výslovnosti za použití adekvátních slovních obratů při udržování daného pořádku slov ve větách.
 • Naučíme se žádat o souhlas, o pomoc, vyjadřovat nesouhlas, vyprávět co se stalo/nestalo, budeme plánovat a hodnotit.
 • Budeme nakupovat, objednávat a řešit vzniklé problémy.
 • Doplníme slovní zásobu, týkající se zaměstnání a činností spojených s prací.
 • Na konci kurzu by účastníci měli mít utříděný slovosled, stavbu vět a správné používání ustálených frází v běžné komunikaci.

Účastníci obdrží materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

 

online přihlášení

lektorka: Jitka Blahůšková Fajfrová

Absolventka UK v Praze. 20 let praxe: výuka AJ, metodika i management jazykové školy. Praxe v U.S.A. Aktuálně: firemní i privátní, skupinová i individuální výuka a poradenství. Portfolio: Central Group, Metrostav, PRE, Tech Data Distribution, VFN v Praze a další.

cena kurzu: 2 700 Kč za pololetí

začátek kurzu: 16. 2. 2022 – KURZ BUDE PROBÍHAT ONLINE

nejste si jistí do které skupiny se přihlásit – vyplňte si krátký rozřazovací test

 • Na lekcích angličtiny pro mírně pokročilé si budeme procvičovat zautomatizování probraných situačních frází.
 • Budeme se věnovat upevňování probraných časů přítomného, minulého, předpřítomného.
 • Ladit používání průběhových tvarů časů a aktivně používat nově získanou slovní zásobu v rozhovorech na daná témata.
 • Procvičíme vědomé budování frázových sloves, tvoření a stupňování přídavných jmen a příslovcí, budování složených přídavných jmen k popisu lidí a jejich charakteru.
 • Nacvičíme podmínkové věty, budeme mluvit o tom, co kdyby.., vyjadřovat svůj názor, souhlas, budeme reklamovat zboží, vyjadřovat své pocity a vyprávět o příhodách z cestování.
 • Připravíme se na návštěvu u lékaře a budeme schopni popsat své potíže.
 • Po absolvování kurzu bychom měli být schopní plynulé konverzace v běžných životních situacích.

Účastníci obdrží materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

 

online přihlášení

lektorka: Kateřina Svobodová

Lektorkou anglického jazyka od r. 1990.
Na FFUK vystudovala obor učitelství, český a anglický jazyk a literatura.
Další zkoušky: Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)
Absolvovala množství seminářů a workshopů v oblasti metodiky výuky a vzdělávání dospělých.
Ve výuce preferuje neformální a uvolněný přístup s ohledem na individualitu každého studenta, pohodu a legraci, ale zároveň od studentů očekává soustavnou práci, aktivitu a snahu si probíranou látku osvojit.

cena kurzu: 2 700 Kč za pololetí

začátek kurzu: 14. 2. 2022 – KURZ BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ

nejste si jistí do které skupiny se přihlásit – vyplňte si krátký rozřazovací test

 • Zájemce o kurz konverzace již musí používat základní gramatická pravidla před nástupem do kurzu (přítomný, minulý i předpřítomný čas).
 • Během 16 lekcí si zájemce rozšíří nejen slovní zásobu, ale osvojí si i běžné komunikační prostředky a strategie.
 • Také nahlédne i do „vyšší“ gramatiky, kterou použije v situaci, kdy to momentální situace bude vyžadovat.
 • Rozmanitá témata, trénink naslouchání ostatních, přesvědčování, vyjadřování vlastních myšlenek, přesměrování tématu, přerušení monologu, ověření výpovědi mluvčího, převyprávění předem nepřipravených textů, řešení nabízených složitějších cvičení, to je cílem tohoto kurzu.

Účastníci obdrží materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

 

online přihlášení

lektorka: Mgr. Jitka Blahůšková Fajfrová

Absolventka UK v Praze. 20 let praxe: výuka AJ, metodika i management jazykové školy. Praxe v U.S.A. Aktuálně: firemní i privátní, skupinová i individuální výuka a poradenství. Portfolio: Central Group, Metrostav, PRE, Tech Data Distribution, VFN v Praze a další.

cena kurzu: 2 700 Kč za pololetí

začátek kurzu: 16. 2. 2022 – KURZ BUDE PROBÍHAT ONLINE

nejste si jistí do které skupiny se přihlásit – vyplňte si krátký rozřazovací test

 • Na lekcích angličtiny pro středně pokročilé budeme procvičovat udržení dialogu na vybraná témata, budeme vyjadřovat svá přání a názory, sledovat delší diskuse a složitější poslechy, a následně je budeme komentovat.
 • Pomocí probraných gramatických jevů se naučíme mít souvislý a srozumitelný projev.
 • Nacvičíme si, jak se bez přípravy zapojit do hovoru a ověřit si správnost toho, co jsme zaslechli, a jak si doplnit chybějící informace, které nám unikly.
 • Po absolvování kurzu bychom měli být schopni vést plynulou a srozumitelnou konverzaci a aktivně využívat novou slovní zásobu na témata nám známá.
 • Budeme zaznamenávat a zpracovávat písemně některé své názory a plány, přečtené články nebo vyslechnutá sdělení či prezentace a scény.

Témata:

 • Události ve veřejném životě
 • Spolužáci a kolegové
 • Přírodní jevy a katastrofy
 • Rodinné události
 • Poskytování a užívání služeb
 • Volný čas a záliby
 • Telefonování
 • Nové zaměstnání
 • Nakupování
 • Cestování
 • Společenské události a zvyklosti

Účastníci obdrží materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

 

online přihlášení

lektorka: Mgr. Dana Hanzlíková

Absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze (obor učitelství FJ/NJ) a držitel Goethe-Zertifikat C1. Během studia roční stáž v Německu (Comenius Gymnasium Deggendorf) a ve Francii (Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis). Mnohaleté zkušenosti s výukou všech jazykových úrovní i věkových kategorií. Praxe na základních i středních školách, ve firemních, veřejných i individuálních kurzech.

cena kurzu: 2 700 Kč za pololetí

začátek kurzu: KURZ TOTO POLOLETÍ NEBUDE OTEVŘEN

nejste si jistí do které skupiny se přihlásit – vyplňte si krátký rozřazovací test

 • V kurzu navážeme na již získané základní znalosti a budeme pokračovat podle knihy Menschen A1.2.
 • Čekají nás lekce (Lektionen) 19–24. Učebnici ani pracovní sešit není nutné kupovat. Účastníci obdrží materiály ve formě fotokopií.
 • K prohlubování slovní zásoby budeme nadále používat základní komunikační obraty z každodenního života a dbát na správnou výslovnost.
 • Budeme tvořit otázky a odpovědi a dodržovat správné pořadí slov v německé větě.

kurz obsazen

lektorka: Mgr. Dana Hanzlíková

Absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze (obor učitelství FJ/NJ) a držitel Goethe-Zertifikat C1. Během studia roční stáž v Německu (Comenius Gymnasium Deggendorf) a ve Francii (Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis). Mnohaleté zkušenosti s výukou všech jazykových úrovní i věkových kategorií. Praxe na základních i středních školách, ve firemních, veřejných i individuálních kurzech.

cena kurzu: 2 700 Kč za pololetí

začátek kurzu: KURZ TOTO POLOLETÍ NEBUDE OTEVŘEN

nejste si jistí do které skupiny se přihlásit – vyplňte si krátký rozřazovací test

 • V kurzu navážeme na již získané základní znalosti a budeme pokračovat podle knihy C’est parti! 2 (A2).
 • Čekají nás lekce (étapes) 2–4. Učebnici, jejíž součástí je i pracovní sešit, není nutné kupovat. Účastníci obdrží materiály ve formě fotokopií.
 • K prohlubování slovní zásoby budeme nadále používat základní komunikační obraty z každodenního života.
 • Budeme tvořit otázky a odpovědi a hlavně se snažit o správnou výslovnost, na které si Francouzi velmi zakládají.

kurz obsazen

lektor: Julio Rubio Durán

cena kurzu: 2 700 Kč za pololetí

začátek kurzu: 15. 2. 2022 – KURZ BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ

nejste si jistí do které skupiny se přihlásit – vyplňte si krátký rozřazovací test

 • V průběhu kurzu Španělštiny pro začátečníky se naučíme pochopit krátké a jednoduché, v učebně běžně užívané pokyny.
 • Přivítat se a rozloučit se.
 • Představit se.
 • Představit někoho.
 • Poskytnout a získat informace týkající se osobních údajů, v případě potřeby je vyhláskovat.
 • Vzájemně si vyměňovat základní informace týkající se osobních záměrů ve studiu španělštiny.
 • Poskytnout a získat základní informace o zemích a městech.
 • Stručně popsat vzhled a charakter osob a získat informace tohoto druhu v neformální konverzaci.
 • Vzájemně si vyměňovat základní informace o volnočasových aktivitách (zájmy, cestování, sport, atd.).
 • Vzájemně si vyměňovat informace o základních společenských a rodinných vztazích.
 • Napsat pohled či e-mail týkající se témat z nejbližšího okolí (rodina, aktivity ve volném čase a základní popis zemí a měst).
 • Vyplnit jednoduchý formulář se základními osobními údaji (jméno, příjmení, věk, bydliště, stav a povolání).
 • Po absolvování kurzu by účastník měl zvládnout komunikovat v základních situacích.

Účastníci obdrží materiály připravené lektorem ve formě fotokopií.

 

kurz obsazen

lektorka: Tannia Rios

cena kurzu: 2 700 Kč za pololetí

začátek kurzu: 17. 2. 2022 – KURZ BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ

nejste si jistí do které skupiny se přihlásit – vyplňte si krátký rozřazovací test

 • Tento kurz je vhodný pro účastníky kurzů z minulého pololetí, kteří postoupili ze začátečnické úrovně výš, ale ještě nespadají do kategorie mírně pokročilých.
 • Budeme si opakovat a učivo z minulého pololetí a plynule na něj navážeme
 • Rozšíříme si slovní zásobu
 • Naučíme se používat ustálené fráze
 • Jednoduchým způsobem komunikovat potřeby běžného dne

Účastníci obdrží materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

 

online přihlášení

lektorka: Tannia Rios

cena kurzu: 2 700 Kč za pololetí

začátek kurzu: 17. 2. 2022 – KURZ BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ

nejste si jistí do které skupiny se přihlásit – vyplňte si krátký rozřazovací test

 • V kurzu španělštiny pro mírně pokročilé se naučíme:
 • Hovořit o náplni běžného dne a o jeho časovém rozvrhu.
 • Říct, kolik je hodin.
 • Dozvědět se a poskytnout informace o zálibách, vyjádřit svůj názor.
 • Vyměňovat si s ostatními informace o znalostech a schopnostech.
 • Dozvědět se a poskytovat informace o osobních údajích.
 • Rozumět osobním e-mailům a dopisům.
 • Vyplnit formulář požadující osobní informace.
 • Mluvit o konkrétních minulých zkušenostech, aniž byste se zmiňovali, kdy jste je získali.
 • Rozumět krátkým a jednoduchým nabídkám práce.
 • Rozumět informacím, které se týkají vašeho bydlení a také takové informace poskytnout.
 • Poskytnout informace o svém bytě a vyžadovat tyto informace, abyste si jej mohli pronajmout nebo koupit.
 • Psát krátké vzkazy a zprávy, abyste si mohli pronajmout byt, něco koupit nebo prodat.
 • Rozumět reklamám o prodeji či pronájmu bytu.
 • Vyjádřit vděk, spokojenost a nebo nespokojenost s poskytnutou službou.
 • Vyměňovat si informace o vzhledu různých předmětů.
 • Udělat rezervaci v hotelu při osobním setkání nebo po telefonu, poskytnou i žádat informace o službách.
 • Koupit si jízdenky.
 • Komunikovat při cestování (o dopravě a ubytování).

Účastníci obdrží materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

 

online přihlášení

lektor: Julio Rubio Durán

cena kurzu: 2 700 Kč za pololetí

začátek kurzu: 15. 2. 2022 – KURZ BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ

nejste si jistí do které skupiny se přihlásit – vyplňte si krátký rozřazovací test

 • Tento kurz je vhodný pro studenty, kteří už se jazyku věnují a chtějí si rozšířit slovní zásobu, vypilovat výslovnost, přízvuk a zdokonalit se ve čtení, psaní a konverzaci.

Účastníci obdrží materiály připravené lektorem ve formě fotokopií.

 

online přihlášení

lektorka: Mgr. Ilona Laužanská

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obory bohemistika – italský jazyk a literatura. Dlouholetá učitelka i lektorka jazyků (IT, ŠJ, NJ, AJ, ČJ), překladatelka a redaktorka časopisů pro děti i dospělé.

cena kurzu: 2 700 Kč za pololetí

začátek kurzu: 17. 2. 2022 – KURZ BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ

 • Italština pro začátečníky je kurz, ve kterém se seznámíte se základy tohoto zpěvného románského jazyka.
 • Naučíte se ovládat základní komunikační obraty, porozumět situacím při seznamování a při objednávání občerstvení v restauraci.
 • Naučíte se rychle reagovat v jednoduchých situacích v přítomném čase.
 • Budete umět rozpoznat regiony v Itálii a naučíte se povídat o sobě, o své rodině a také o krásné Praze.
 • Budete umět říci, zda se Vám něco líbí, či ne, souhlasit či nesouhlasit.
 • Budete se orientovat v základní slovní zásobě týkající se pobytu ve městě a v přírodě, při nakupování a v restauraci.
 • Budeme trénovat správnou intonaci.
 • Poznáte, že v italštině je možnost rychlého porozumění, a to díky silnému italskému přízvuku, který je nezaměnitelný.
 • Budeme rozšiřovat slovní zásobu a ustálené fráze tak, aby jste se mohli orientovat v jednoduché běžné komunikaci.

kurz obsazen

lektorka: PhDr. Ľubica Obuchová

Absolventka oboru orientalistika-sinologie na FF UK Praha a postgraduálního studia na Pekingském jazykovém institutu. Působila na FF UK Praha, VŠE Praha, Ekonomické fakultě ZčU Plzeň, Státní jazykové škole v Praze, Orientálním ústavu AV ČR a v současnosti působí na HTF UK Praha. Autorka několika publikací o čínské kultuře, editorka odborných sborníků a překladatelka z čínštiny a angličtiny.

cena kurzu: 2 700 Kč za pololetí

začátek kurzu: 15. 2. 2022 – KURZ BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ

 • Kurz je určen všem zájemcům o studium současného čínského jazyka, kteří již umí používat základní slovní zásobu (kolem 500 slov) a nejběžnější znaky (cca 150 znaků), naučili se správný postup při psaní čínských znaků a znají mezinárodní transkripci čínštiny.
 • V tomto kurzu se studenti seznámí s dalšími gramatickými jevy (např. minulým a budoucím časem) a rozšíří své povědomí o komplikovanějších strukturách vět.
 • Veškerou slovní zásobu se studenti průběžně učí zvládnout slovem i písmem, znalost nových znaků je propojená s procvičováním již zvládnutého učiva.
 • Absolventi kurzu se naučí minimálně dalších 50 nových znaků a přibližně 200 nových slov a spojení vhodných pro základní domluvu.
 • Probíraná látka se bude procvičovat pomocí rozmanitých cvičení a krátkých textů, zaměřených na nejběžnější konverzační okruhy (seznamování, nakupování, cestování, studium aj.).

Účastníci kurzu obdrží namnožené studijní materiály (v ceně kurzu) spolu s nahrávkami textů k jednotlivým lekcím.

 

online přihlášení

lektorka: Alena Smutná

Absolventka studia japonštiny na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci výměnného pobytu strávila půl roku v Tokiu na univerzitě Gakušúin Džoši Daigaku. Do Japonska se pravidelně vrací. Naposledy v roce 2019, kdy část pobytu strávila jako dobrovolnice u místních rodin. Výukou japonštiny se zabývá 10 let.

cena kurzu: 2 700 Kč za pololetí

začátek kurzu: 14. 2. 2022 – KURZ BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ

 • Pro všechny, kteří mají rádi suši, líbí se jim anime, chystají se do Japonska, či jen chtějí víc poznat jazyk a kulturu Země vycházejícího slunce.
 • V kurzech se zaměříme převážně na základní konverzační dovednosti, na specifika japonského jazyka, jakými jsou například zdvořilostní stupně či systém japonského znakového písma, ze kterého si osvojíme jednu z abeced – hiraganu.
 • Naučíme se zdravit, představit sám sebe, vyjádřit prosby, poděkovat, popsat, ukazovat a tázat se na vlastnosti věcí a osob kolem nás. Osvojíme si japonské číslovky – včetně určování hodin a cen.
 • Zkusíme si přiblížit odlišný způsob myšlení a budeme si povídat o kultuře, která jde ruku v ruce s porozuměním jazyku. Ať už jde o tradiční japonskou kulturu zahrnující historii, gejši a samuraje, čajové obřady a aranžování květin, a nebo o současnou japonskou společnost se zálibou v manga komiksech a moderní hudbě, či problémech a fenoménech, se kterými se momentálně Japonsko potýká.

online přihlášení

lektorka: Alena Smutná

Absolventka studia japonštiny na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci výměnného pobytu strávila půl roku v Tokiu na univerzitě Gakušúin Džoši Daigaku. Do Japonska se pravidelně vrací. Naposledy v roce 2019, kdy část pobytu strávila jako dobrovolnice u místních rodin. Výukou japonštiny se zabývá 10 let.

cena kurzu: 2 700 Kč za pololetí

začátek kurzu: 14. 2. 2022 – KURZ BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ

 • Tento kurz je určen pro studenty, kteří ovládají hiraganu a katakanu a mají ucelené základy jazyka.
 • V kurzu pro japonštiny pro středně pokročilé ke znalostem hiragany a katakany přidáme také několik desítek základních znaků – kandži.
 • Zaměříme se převážně na slovesa, jejich rozdělení a systém, na partikule vyjadřující předmět, místo, čas a způsob, jakým jednotlivé činnosti probíhají. Dostaneme se také ke složitějším větám a souvětím.
 • Po absolvování kurzu bychom měli být schopni se v Japonsku bez problému jednoduše domluvit a porozumět každodenní konverzaci.

online přihlášení

lektorka: PhDr. Miloslava Jebavá

Vystudovala angličtinu a psychologii na Filozofické fakultě UK a francouzštinu na Pedagogické fakultě UK. Angličtinu a francouzštinu
učila na gymnáziu, v jazykových a firemních kurzech a též na vysoké škole. S výukou cizích jazyků má čtyřicetiletou praxi. V roce 2003 začala navštěvovat soukromé lekce sanskrtu a tento jazyk ji natolik zaujal, že v něm začala aplikovat své mnohaleté pedagogické zkušenosti a v roce 2010 ho začala učit jak soukromě, tak v jazykových kurzech organizovaných MČ Praha 7 a učí ho i v současné době. Kromě gramatiky se
zaměřuje na překlady a interpretace svatých indických textů – upanišad a Bhagavadgíty

cena kurzu: 2 700 Kč za pololetí

začátek kurzu: 15. 2. 2022 – KURZ BUDE PROBÍHAT ONLINE

 • Tento kurz je určen jako pokračovací pro studenty, kteří navštěvovali podzimní kurz sanskrtu pro mírně pokročilé a též pro ty, kteří zvládli látku na  odpovídající úrovni.
 • Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci probíhá výuka stále ještě  přes internet – přes SKYPE.
 • Kurz sanskrtu je součástí víceletého cyklu, který při dostatečném počtu zájemců bude pokračovat navazujícími kurzy v dalších semestrech. Konečným cílem výuky sanskrtu je dosáhnout samostatnosti ve čtení a ve správné interpretaci nejvyšších svatých indických textů a jógové terminologie a filosofie. 
 • Je primárně určen těm, kteří se zajímají o jógu nebo o indickou filosofii, ale může být zajímavý i pro nadšené lingvisty nebo pro kohokoliv, kdo si  chce rozšířit svůj pohled na svět.
 • Na začátku jarního semestru budeme pokračovat s 18. lekcí v Učebnici sanskrtu autorů J. Strnada a D. Zbavitele. Naučíme se skloňování podstatných jmen r-kmenů a některých netypických skloňování a potom optativ média a kauzativum sloves.
 • Texty z učebnice budou doplněny výukovými texty lektorky. Budeme též pokračovat s překladem a výkladem  dalších zpěvů Bhagavadgíty  (bhagavadgītā – भगवद्गीता).
 • V každé hodině si přeložíme několik veršů a budeme přitom také  srovnávat překlady nejvýznačnějších překladatelů tohoto díla. Doposud jsme v tomto kurzu přeložili první čtyři zpěvy z Bhagavadgíty a v jarním semestru budeme překládat 5. zpěv.
 • Na tento  jarní kurz roku 2022 pak naváže pokračovací kurz na podzim r.2022.
 • Učebnice: Dušan Zbavitel, Jaroslav Strnad Učebnice sanskrtu, vydala UK v Praze, nakladatelství Karolinum, 2012; Praha, ISBN 978-80-246-1200-3, případně vydání z roku 2006. Učebnice není v ceně kurzu.
 • Sanskrt je starobylý indický liturgický jazyk a říká se o něm, že to byl jazyk bohů, ale nyní se začíná prosazovat i jako jeden z úředních jazyků Indie. Především jsou v něm ale psány nejdůležitější duchovní a filosofické texty lidstva, např. Rgvéda, Upanišady a Bhagavadgíta a dále starobylé příběhy – purány, ale i texty naučné – šástry – včetně Manuova zákoníku – prvního zákoníku lidské civilizace (mānavadharmaśāstram – मानवधर्मशास्त्रम्).

online přihlášení

Kreativní kurzy

lektorka: Tereza Hejmová

Absolventka uměleckořemeslné školy v oboru rytec kovů, následně umělecký keramik. Současně pracuje v ateliéru restaurování historických kachlových kamen a vede keramické kurzy pro děti i dospělé.

cena kurzu: 2 700 Kč za pololetí

začátek kurzu: 16. 2. 2022 – KURZ BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ

 • V rámci kurzu keramiky pro dospělé se seznámíme se základními technikami práce s keramickou hlínou a glazurami.
 • Naučíte se modelovat jednoduché plastiky, nádoby, dekorace, drobný šperk, kachle, volnou plastiku a nebo portrét.
 • Naučíte se pracovat s glazurami a další techniky dekorování.
 • Kurz je koncipován jako tvůrčí ateliér, kde je možné tvořit podle vlastních návrhů. Veškerý materiál a pomůcky jsou v ceně kurzu. Potřebujete jen pracovní oděv, nápady, trpělivost a lásku k hlíně.

kurz obsazen

lektorka: Tereza Hejmová

Absolventka uměleckořemeslné školy v oboru rytec kovů, následně umělecký keramik. Současně pracuje v ateliéru restaurování historických kachlových kamen a vede keramické kurzy pro děti i dospělé.

cena kurzu: 2 700 Kč za pololetí

začátek kurzu: 16. 2. 2022 – KURZ BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ

 • V rámci kurzu keramiky pro dospělé se seznámíme se základními technikami práce s keramickou hlínou a glazurami.
 • Naučíte se modelovat jednoduché plastiky, nádoby, dekorace, drobný šperk, kachle, volnou plastiku a nebo portrét.
 • Naučíte se pracovat s glazurami a další techniky dekorování.
 • Kurz je koncipován jako tvůrčí ateliér, kde je možné tvořit podle vlastních návrhů. Veškerý materiál a pomůcky jsou v ceně kurzu. Potřebujete jen pracovní oděv, nápady, trpělivost a lásku k hlíně.

kurz obsazen

lektorka: Tereza Hejmová

Absolventka uměleckořemeslné školy v oboru rytec kovů, následně umělecký keramik. Současně pracuje v ateliéru restaurování historických kachlových kamen a vede keramické kurzy pro děti i dospělé.

cena kurzu: 2 700 Kč za pololetí

začátek kurzu: 17. 2. 2022 – KURZ BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ

 • V rámci kurzu keramiky pro dospělé se seznámíme se základními technikami práce s keramickou hlínou a glazurami.
 • Naučíte se modelovat jednoduché plastiky, nádoby, dekorace, drobný šperk, kachle, volnou plastiku a nebo portrét.
 • Naučíte se pracovat s glazurami a další techniky dekorování.
 • Kurz je koncipován jako tvůrčí ateliér, kde je možné tvořit podle vlastních návrhů. Veškerý materiál a pomůcky jsou v ceně kurzu. Potřebujete jen pracovní oděv, nápady, trpělivost a lásku k hlíně.

kurz obsazen

lektorka: Tereza Hejmová

Absolventka uměleckořemeslné školy v oboru rytec kovů, následně umělecký keramik. Současně pracuje v ateliéru restaurování historických kachlových kamen a vede keramické kurzy pro děti i dospělé.

cena kurzu: 2 700 Kč za pololetí

začátek kurzu: 17. 2. 2022 – KURZ BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ

 • V rámci kurzu keramiky pro dospělé se seznámíme se základními technikami práce s keramickou hlínou a glazurami.
 • Naučíte se modelovat jednoduché plastiky, nádoby, dekorace, drobný šperk, kachle, volnou plastiku a nebo portrét.
 • Naučíte se pracovat s glazurami a další techniky dekorování.
 • Kurz je koncipován jako tvůrčí ateliér, kde je možné tvořit podle vlastních návrhů. Veškerý materiál a pomůcky jsou v ceně kurzu. Potřebujete jen pracovní oděv, nápady, trpělivost a lásku k hlíně.

kurz obsazen

lektorka: MgA. Markéta Mandelíková

Vystudovala MU Pedagogickou fakultu a VUT v Brně v ateliéru Intermedia u doc. Václava Stratila. Dlouhodobě se zabývá malbou a kresbou. V poslední době se věnuje především olejomalbě a kresbě pastelem.

Řadu let lektoruje výtvarné kurzy pro děti a dospělé, které jsou určeny začátečníkům i pokročilým.

cena kurzu: 2 700 Kč za pololetí

začátek kurzu: 14. 2. 2022

 • V kurzech si účastníci osvojí základy kresby (kompozice, zátiší, postava, portrét) a základy malby (technika, technologie, žánr).

online přihlášení

lektorka: Jolana Hlaváčová

Absolventka SPŠ oděvní, hrdá majitelka ateliérového butiku Avantgarda na Milady Horákové, kde dává starším oděvům a doplňkům nový život. 

cena kurzu: 2 700 Kč za pololetí

začátek kurzu: 15. 2. 2022 – KURZ BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ

Kromě klasického šití oděvů a doplňků, vás provede reuse světem a naučí vás citlivému přístupu k materiálům i technologiím.

 

kurz obsazen

lektorka: Jaroslava Boubelíková

cena kurzu: 2 700 Kč za pololetí

začátek kurzu: 16. 2. 2022 – KURZ BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ

Na kurzu šití pro začátečníky a mírně pokročilé se naučíme základní postupy při šití na stroji:

 • Seznámení se šicím strojem
 • Základy strojového a ručního šití
 • Seznámení s různými druhy textilních materiálů
 • Seznámení s drobnou přípravou pro šití
 • Hotovení bytových doplňků
 • Jednoduché opravy a úpravy oděvů
 • Hotovení jednoduchých oděvů např. sukně

Ateliér je vybaven novými šicími stroji a veškeré pomůcky jsou k dispozici na místě.

 

kurz obsazen

lektorka: Jaroslava Boubelíková

cena kurzu: 2 700 Kč za pololetí

začátek kurzu: 16. 2. 2022 – KURZ BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ

Na kurzu šití pro začátečníky a mírně pokročilé se naučíme základní postupy při šití na stroji:

 • Seznámení se šicím strojem
 • Základy strojového a ručního šití
 • Seznámení s různými druhy textilních materiálů
 • Seznámení s drobnou přípravou pro šití
 • Hotovení bytových doplňků
 • Jednoduché opravy a úpravy oděvů
 • Hotovení jednoduchých oděvů např. sukně

Ateliér je vybaven novými šicími stroji a veškeré pomůcky jsou k dispozici na místě.

 

kurz obsazen

lektorka: Marcela Šímová

Lektorka s dlouholetou praxí ve školství v oboru Oděvnictví. Svým přístupem reprezentuje klasickou precizní krejčovinu.

cena kurzu: 2 700 Kč za pololetí

začátek kurzu: 10. 2. 2022 – KURZ BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ

 • kurz je určen pro začátečnice i pro pokročilé
 • pracuje se v menší skupině maximálně 5 lidí
 • lektorka se věnuje klientkám individuálně
 • na kurzu se klientky naučí pracovat se šicím strojem, seznámí se s materiály ze kterých se zhotovují oděvy, ale i ostatními materiály, které jsou nedílnou součástí oděvu
 • učí se klasické krejčovině (zhotovení střihu, pokládání střihových dílů na oděvní materiál, stříhání jednotlivých oděv. dílu, příprava oděvu na zkoušku – ruční šití, zkouška oděvu, montáž dílů – strojové šití, dle náročností oděvu – druhá zkouška, dohotovení oděvu)
 • klientky se učí pracovat s „hotovými“ střihy různých oděvních časopisů např. Burda
 • každá klientka pracuje na vlastním oděvu, oděv zhotovuje z vlastního  materiálu

kurz obsazen

lektorka: Marcela Šímová

Lektorka s dlouholetou praxí ve školství v oboru Oděvnictví. Svým přístupem reprezentuje klasickou precizní krejčovinu.

cena kurzu: 2 700 Kč za pololetí

začátek kurzu: 10. 2. 2022 – KURZ BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ

 • kurz je určen pro začátečnice i pro pokročilé
 • pracuje se v menší skupině maximálně 5 lidí
 • lektorka se věnuje klientkám individuálně
 • na kurzu se klientky naučí pracovat se šicím strojem, seznámí se s materiály ze kterých se zhotovují oděvy, ale i ostatními materiály, které jsou nedílnou součástí oděvu
 • učí se klasické krejčovině (zhotovení střihu, pokládání střihových dílů na oděvní materiál, stříhání jednotlivých oděv. dílu, příprava oděvu na zkoušku – ruční šití, zkouška oděvu, montáž dílů – strojové šití, dle náročností oděvu – druhá zkouška, dohotovení oděvu)
 • klientky se učí pracovat s „hotovými“ střihy různých oděvních časopisů např. Burda
 • každá klientka pracuje na vlastním oděvu, oděv zhotovuje z vlastního  materiálu

kurz obsazen