Hlavní město Praha

Národní sportovní agentura

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

    Český olympijský výbor