Hlavní město Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Český olympijský výbor